Over gezonde voeding en beweging bestaat er heel wat tegenstrijdige informatie. Gezond Leven heeft verschillende workshops ontwikkeld die lokale besturen en verenigingen kunnen aanbieden om de consument te helpen om in het dagelijkse leven de gezonde keuze te maken. De inhoud is gebaseerd op de principes van de voedingsdriehoek. Onderwerpen variëren van etiketten lezen in de supermarkt tot 10.000 stappen toepassen in het dagelijks leven. Andere zijn op maat van een bepaalde doelgroep.

Voor deze workshops werken we samen met de Vlaamse Logo’s en een lesgeverspool. De workshops over gezonde voeding worden gegeven door gediplomeerde diëtisten, tenzij anders vermeld (Kleurrijk gezond).  De workshops over beweging en sedentair gedrag worden gegeven door bewegingsdeskundigen. Alle lesgevers hebben hiervoor een train-de-trainer van Gezond Leven gevolgd.

Lokale besturen, organisaties of verenigingen die voor hun inwoners of leden een voordracht uit dit aanbod willen organiseren kunnen terecht bij het Logo uit hun regio.

Voordracht over de nieuwe voedingsdriehoek en/of bewegingsdriehoek 

Gezond eten: wat is dat nu precies? En hoe zit het met bewegen en lang stilzitten? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding, beweging en lang stilzitten voor jou in de nieuwe voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek.

Je kan kiezen voor een voordracht met de nadruk op gezonde voeding (gegeven door een diëtiste) of voor een voordracht over beweging en lang stilzitten (gegeven door een bewegingsdeskundige). Tijdens deze voordracht krijg je niet enkel een inhoudelijke toelichting bij het nieuwe model, maar ook tal van praktische tips om ermee aan de slag te gaan voor een gezonder leven.

Winkeloefening: weet wat je eet! 

Boodschappen doen is meestal een routineklus. Blindelings grijpen we naar producten die we kennen én lekker vinden. De reclame en aantrekkelijke verpakkingen verleiden om af en toe ook iets nieuws te proberen. Slogans als ‘light’, ‘verrijkt met omega-3’ en ‘zonder toegevoegde suiker’ slaan ons om de oren. Wat betekent het allemaal en hebben we die producten echt nodig om gezond te blijven?

Via praktische oefeningen met verpakkingen van echte producten leert een diëtiste jou of een collega in je lokaal bestuur of vereninging op een kritische manier omgaan met de info op het etiket.

Gezond en budgetvriendelijk winkelen (voor kwetsbare groepen)

In de praktijk ondervinden veel (kans)armen heel wat moeilijkheden om effectief gezond, minder vet en meer vezels te eten. Uit de Gezondheidsenquête blijkt onder andere dat mensen uit lagere sociale klassen minder groenten en fruit eten. Ze weten wel dat het gezond is, maar ze onderschatten de hoeveelheden en zijn zich er niet van bewust dat ze te weinig eten. Daarnaast wordt er ook meer wit brood gegeten, meer gesuikerde dranken en ontbijt men minder regelmatig.

Uit diezelfde enquête blijkt dat er meer overgewicht is naarmate het opleidingsniveau daalt.

De kennis van gezonde voeding is niet zo groot en ze zijn minder goed op de hoogte van gezondheidsrisico´s die een ongezonde voeding met zich meebrengt.

Daarnaast ontbreekt het hen ook aan de nodige vaardigheden en financiële middelen om gezond en gevarieerd te eten. Gezonde voeding wordt ook als duur, te duur ondervonden.

Bovenstaande factoren maken dat voor deze doelgroep een aangepaste module van de winkeloefening nodig is. We gaan voor de uitwerking uit van volgende basisprincipes:

  • De workshop moet eenvoudig, concreet en makkelijk te begrijpen zijn
  • De workshop moet rekening houden met een beperkt budget

Opmerking: voor een allochtone groep is een aparte workshop (Kleurrijk Gezond) ontwikkeld, die ook rekening houdt met cultuur en religie.

Gezond ouder worden (voor 60-plussers)

Weten wat je eet begint met weten wat je koopt. Naar de supermarkt gaan is voor velen een routineklus geworden. We grijpen blindelings naar de producten die we kennen én lekker vinden. Wie toch eens iets nieuws wil proberen, laat zich maar al te vaak (ver)leiden door de reclame en aantrekkelijk uitziende verpakkingen.

Met het ouder worden is het voor onze gezondheid extra belangrijk om op onze voeding te letten. Werk je met ouderen? Dan zit er in je groep misschien wel iemand met een hoge cholesterol of moet er iemand 'op zijn suiker’ letten? Ook de marketingjongens proberen in te spelen op de vergrijzing: er zijn heel wat producten op de markt die zich vooral richten naar wie een dagje ouder wordt. Denk maar aan cholesterolverlagende margarines of dieetkoekjes en chocolade zonder suiker. Heb je die speciale (en vaak dure) dieetproducten echt nodig? En wat betekenen al die boodschappen op de verpakkingen: ‘light’, ‘verrijkt met omega-3’ en ‘zonder toegevoegde suiker’?

Op deze vragen geeft een diëtiste tijdens de winkeloefening een antwoord. Aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden wordt duidelijk hoe we op een kritische manier kunnen omgaan met verschillende producten. Breng gerust verpakkingen mee. Want gezond eten begint bij gezond kiezen in de winkel!

Etiketten lezen voor het secundair onderwijs

Weten wat je eet begint met weten wat je koopt. Winkeloefeningen zijn ontwikkeld om de consument te leren omgaan met de informatie op het voedingsetiket. Zo kan hij of zij op een bewuste en kritische manier producten kiezen. Naast de winkeloefening voor het algemene publiek heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven ook deze lesmodule voor het secundair onderwijs ontwikkeld. In één lesuur leren leerlingen kritisch om te gaan met de informatie op het voedingsetiket. De aandacht gaat hierbij vooral naar dranken en tussendoortjes. Zo kunnen de leerlingen een bewuste keuze leren maken uit het dranken- en tussendoortjesaanbod op school én erbuiten.

Kleurrijk gezond

Kleurrijk Gezond is een methodiek om mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier te motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen met aandacht voor hun culturele achtergrond.

Tijdens een praktische en interactieve infosessie willen we deelnemers betrekken bij de thema’s gezonde voeding en beweging en geven we basisinformatie en tips mee over gezond eten, bewegen en het beperken van langdurig zitten.

De infosessie wordt gegeven aan groepen van diverse afkomst en wordt begeleid door hiervoor opgeleide lesgevers (diëtisten en groepswerkers). Zij maken hiervoor gebruik van de Kleurrijk Gezond rugzak.

De begeleider kan in overeenstemming met de organisatie de infosessie op maat samenstellen in functie van de noden en behoeften van de groep. 

Gezond opgroeien: over eten bij kinderen

Help, mijn kind eet geen groenten! Zijn fruitsap en chocolademelk gezond? Moet ik mijn kind verplichten zijn bord leeg te eten? Wat zijn goede afspraken over snoepen?

Zit je als ouder of verzorger met deze en andere vragen over gezond eten bij je kind(eren)? Dan is deze infosessie iets voor jou!

De lesgever (diëtiste) legt uit waarom snoep en frietjes er bij kinderen makkelijk ingaan, maar velen hun neus ophalen voor gezonde voeding zoals groenten en vis. We staan stil bij wat gezond eten voor kinderen betekent en wat je als ouder kan doen om hen hierbij te helpen.

Meer bewegen én minder zitten

Je wil meer bewegen, maar hebt niet altijd tijd of zin? Hoe kan je gezond bewegen toch gemakkelijk inbouwen in je dagelijkse leven? Waarom is lang stilzitten niet hetzelfde als te weinig bewegen? En is lang stilzitten slechter voor de gezondheid dan roken?

De voordracht ‘Meer bewegen én minder zitten’ geeft een antwoord op deze en andere vragen van burgers.

Er wordt stilgestaan bij: lichaamsbeweging en lang stilzitten, wat doet het met onze gezondheid en hoe beïnvloedt onze leefomgeving deze gedragingen. Daarnaast worden er enkele praktische oefeningen uitgevoerd om de deelnemers zelf gedragingen en leefstijl in kaart te laten brengen. Er wordt samen naar redenen en oplossingen gezocht, en er worden ook enkele concrete handvatten aangereikt, waaronder de 10.000-stappenmethodiek.