Samen naar nog meer gezonde(re) Vlamingen

Werken aan een gezonde leefstijl, meer levenskwaliteit en een gezonde leefomgeving? Dat doen we niet alleen. Daarom is onze organisatie deel van het netwerk van partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (aka PO OSW). Zo zetten we mee onze schouders onder:

  • versterkte samenwerking tussen partners in preventie
  • meer stroomlijning van het aanbod uit de preventiesector naar verschillende settings: lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, vrije tijd, gezin & werk

Het gezamenlijke doel? Nog meer impact in de settings en dus nog meer gezonde(re) Vlamingen 💚