Communiceer je met de bedoeling om mensen tot gezond gedrag of gezonde (beleids)beslissingen te stimuleren? Dan doe je dat best zo engagerend en overtuigend mogelijk. Ontdek hier hoe je een gezonde gedragsverandering teweeg kan brengen.

Wat is engagerend communiceren?

Engagerende en overtuigende communicatie binnen gezondheidsbevordering wil een positieve invloed uitoefenen op de gezondheid van mensen en gemeenschappen. Hoe? Met persuasieve communicatietechnieken. Je kan engagerende en overtuigende communicatie zien als een ‘toolbox’ van concrete technieken die je helpen bij het ontwikkelen van boodschappen die zich richten tot burgers of intermediairs.

Belangrijk: engagerende en overtuigende communicatie, de zogenaamde ‘persuasieve communicatie’, richt zich op het versterken van mensen en onderscheidt zich daarom van:

  • dwingende communicatie die expliciete of impliciete dreigementen gebruikt;
  • manipulatieve communicatie die het denkvermogen van mensen omzeilt door bv. foute redenen aan te reiken, te overdrijven, of emotioneel te chanteren;
  • stigmatiserende en culpabiliserende communicatie.

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.