Hoe kan je jongeren wat kennis bijbrengen over gezonde voeding zonder te verzanden in een saaie bedoening? De meeste jongeren leren graag vanuit een gelijkwaardige positie. Ze zijn dan een evenwaardige gesprekspartner die zaken weten en te weten willen komen. Een bewonersvergadering rond gezonde voeding speelt hierop in. Tijdens een gezonde maaltijd organiseer je een dialoog over gezond eten.

Wie doet dit al?

De Korf, koepel 5 in Kortrijk organiseerde deze bewonersvergadering een aantal jaren geleden. De contactpersoon toen was begeleidster Marie-Anne Dewitte.

Tot wat leidt dit?

  • Je hebt meer inzicht in de kennis en attitudes van jongeren m.b.t. gezonde voeding.
  • De dialoog rond voeding is op gang met als gevolg dat het thema gaat leven in de groep.
  • Begeleiders geraken gemotiveerd om verder te werken aan het voedingsbeleid in de organisatie.
  • Je gaat in beperkte mate sensibiliseren en informeren over gezonde voeding.
  • Maar ook: een plezante avond!

Hoe zat het in elkaar?

Begin bij het begin: de voorbereiding!

Verkoop je activiteit: maak goede reclame voor de bewonersvergadering. Benadruk hoe leuk het zal zijn. Maak misschien de uitnodiging samen met de jongeren. Zo kan je al even polsen wat zij belangrijk vinden en wat ze ervan verwachten. (Twee vliegen in één klap!)

De begeleider van deze bewonersvergadering ontfermt zich over de inhoudelijke voorbereiding. Er worden een aantal onderdelen in elkaar gestoken. Een gekleurde dobbelsteen leidt het spel (aantal kleuren = aantal onderdelen). Hier een voorbeeld met drie onderdelen: ‘Gezond of minder gezond’, ‘Stellingen’ en ‘Woorden raden’. Voor het ‘Gezond of minder gezond’-onderdeel, neemt de begeleider vooraf alle objectieve info over gezonde voeding door. Stellingen worden afgedrukt en in gekleurde omslagen gestoken. En om woorden te kunnen raden, legt de begeleider een groot blad papier en een stift klaar.

Je praat beter met een gevulde maag

Nodig de jongeren uit om de avond goed in te zetten met een gezonde maaltijd. Zo geef je meteen ook het goede voorbeeld. Vooral de jongeren die op kamertraining/ in contextbegeleiding autonoom wonen zitten, zullen hierdoor extra gemotiveerd zijn.

Kies voor een gerecht dat gezond, goedkoop en snel te bereiden is. Zo kunnen de jongeren het nadien eventueel nog eens voor zichzelf klaarmaken (inspiratie vind je op www.zekergezond.be). Als afsluiter kan je nog gezonde hapjes voorzien, bv. fruitfondue ...

Het spel

De jongeren gooien elk om beurt met de dobbelsteen en nemen uit de omslag een kaartje dat dezelfde kleur heeft als die van de dobbelsteen. Ze lezen dat kaartje voor in de groep en geven als eerste hun antwoord. Nadien kan de groep er verder op in gaan.

Als begeleider beschik je over de juiste informatie en kan je na het groepsgesprek daarop inpikken met een korte uitleg. Belangrijk hierbij is om niet te belerend/schools over te komen en de uitleg vooral in je achterhoofd te houden. Omdat je de juiste info hebt bij elke stelling, kan je verder doorvragen in de goede richting zodat de jongeren uiteindelijk zelf het gewenste antwoord formuleren.

Zo zag het spel eruit in Kortrijk: Spelverloop 3 onderdelen


“Achteraf kwamen de jongeren af en toe iets zeggen als ‘kijk, ik heb een verse salade gemaakt’ of zo. Of als ze boodschappen gedaan hadden, kwamen ze zo eens tonen wat ze gekocht hadden.”

“Wel, de aankondiging voor dat spel, ik had dat hier in huis een week op voorhand uitgehangen. Onze stagiaire had dat moeten maken en ze had daar niet bij gezet dat de jongeren in TCK niet moesten koken die avond. Ik heb dat er dan achteraf bijgeschreven en het hen gezegd. En dan was het van ‘Jeej! Doe dat maar elke week, zo’n ‘werkgroep’. Gewoon omdat ze niet moesten koken.”


“Dat was echt een geestige avond! Ik heb het spel zelfs moeten stopzetten omdat de jongsten naar hun bed moesten.”

Bewonersvergadering gezonde voeding GM
Residentieel (verblijf)
Voeding
(leef)Groep
Jeugdhulporganisatie/voorziening
Educatie
6-13 jaar
13-18 jaar
18-25 jaar