Internationale training voor preventie-experts

02.02.2018

Een preventieve aanpak wordt in zo veel beleidsverklaringen genoemd dat je zou denken dat het niet meer nodig is ervoor te pleiten. Toch blijven de intenties te vaak dode letter. Er is wetenschap. Er is praktijk. Een Europees team werkte een training uit.

HoGent ging samen met 10 andere Europese partners aan de slag om het uitgebreide en Amerikaanse Universal Prevention Curriculum begrijpelijker, korter en Europeser te maken. EMCDDA, het European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, nam hier samen met HoGent de leiding in. De richtlijn “gebruik evidence based programma’s” is moeilijker op te volgen dan sommige beleidsmakers denken.

Zelf kiezen uit modules

Het Europese team stelde een training samen en focust op de evidentie die er is en die in de Europese praktijk gehanteerd wordt.

De training ‘Internationale training voor experts in preventie EUPC’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een tweedaagse verkennende module waarin alle componenten van het preventiecurriculum worden behandeld. Het tweede deel bestaat uit drie afzonderlijk te volgen dagen waarin telkens twee preventiedomeinen verder worden uitgediept. Je kan zelf kiezen.

Inschrijven

De training vindt plaats op maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018 (basis) en op donderdag 19 april, 26 april en 17 mei 2018 (keuzemodules) in de Hogeschool Gent, De Wijnaert.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar UPC-Adapt@hogent.be.  

Meer info over de training.