Minister Vandeurzen lanceert “Gezond op de werkvloer? Strak plan.”

07.12.2017

Ondernemingen kunnen vanaf woensdag 6 december 2017 beroep doen op coaches die hen begeleiden bij het opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer. Er werd 2,8 miljoen euro vrijgemaakt om ondernemingen te begeleiden bij een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide coaches. 

Bedrijfscoaches helpen bij een preventief gezondheidsbeleid

De Vlaamse overheid lanceert vandaag “Gezond op de werkvloer? Strak plan.”, waarbij de focus ligt op de implementatie van gezondheidsbeleid in ondernemingen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven zet samen met projectpartners Voka en Verso zijn schouders onder dit project, met medewerking van de andere werkgevers- en werknemersorganisaties en partnerorganisaties (Unizo, Boerenbond, ABVV, ACV, ACLVB, Sport Vlaanderen, het Agentschap Zorg en Gezondheid, VLESP en VAD, Co-Prev). Tot eind 2019 kunnen ondernemingen een beroep doen op een bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid. De coaches begeleiden de onderneming in de opzet van een preventief gezondheidsbeleid, complementair aan initiatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving. Het gaat  bijvoorbeeld om thema’s als gezonde voeding, beweging, alcohol, roken etc.

Terugbetaling van de investering

Ondernemingen kunnen voor de coaching een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Via www.gezondopdewerkvloer.be kunnen geïnteresseerde ondernemingen hiervoor een aanvraag indienen. De terugbetaling is vooral gericht op ondernemingen die nog geen of weinig initiatieven nemen in het kader van gezondheid, kleine ondernemingen of ondernemingen die een groot aantal kortgeschoolden tewerkstellen. Ondernemingen betalen 500 euro voor een begeleidingstraject van 20 uren. De Vlaamse overheid betaalt de overige kosten voor een bedrag van 1.000 euro. Er werd hiervoor 2,8 miljoen euro vrijgemaakt. 

De Vlaming leeft gezonder in 2025

Met het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ zet de Vlaamse overheid in op ‘health in all policies’. Dit beleid is gericht op belangrijke levensdomeinen zoals het gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, en buurt en lokale gemeenschap. Het project past binnen het strategisch plan en heeft als doel om tegen 2025 meer ondernemingen (met minder dan 20 werknemers) een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid te laten hanteren.