Benieuwd hoe jij scoort op het thema ‘Actief toezicht’? Dat kan je hier gemakkelijk testen! Geef antwoord op onderstaande vragen, en we helpen je daarna om aan de slag te gaan met de groeikansen die uit deze test komen.

Vul de vragenlijst eerlijk in. De antwoorden worden door niemand bewaard of gebruikt. Deze test is er alleen om jouw kinderopvang op weg te helpen naar een optimaal gezondheidsbeleid.

Worden er voldoende materialen en methoden gebruikt om beweging uit te lokken en lang stilzitten te beperken (bv. muziek opzetten, hinkelparcours, stoelen opzij, vaak buiten spelen …)?


Zitten de kinderen niet te lang aaneensluitend?


Worden zittende activiteiten (knutselen, schilderen …) regelmatig rechtstaand uitgevoerd?


Worden de kinderen gevolgd en hun interesses geobserveerd?


Is beweging EN het beperken van lang stilzitten een vast onderdeel van de routine of het dagverloop in de opvang?


Wordt er voldoende interesse getoond in het gedrag en gevoel van de kinderen tijdens beweegactiviteiten?


Spelen de kinderen vaak samen?


Bepalen de kinderen het grootste deel van de tijd zelf wat ze spelen, hoe ze spelen EN met wie ze spelen?


Is de druk en controle op het beweeg- en zitgedrag van de kinderen laag?


Worden de kinderen mee betrokken bij de organisatie van beweging en beperking van lang stilzitten (bv. materiaal opruimen, buitenruimte inrichten …)?


Hebben de kinderen inbreng of worden ze actief betrokken bij dagelijkse routines (bv. eet-, slaap- en verzorgingsmomenten) en praktische taken?


Wordt er naar de mening gezocht/gevraagd van de kinderen over de bewegingsactiviteiten?


Worden de kinderen aangemoedigd tijdens het bewegen (bv. door middel van complimentjes)?


Beweegt de begeleiding/onthaalouder samen met de kinderen EN zit hij/zij niet te vaak stil?