Vooraleer je een veranderingsproces start, moet je inventariseren wat al in de opvang rond de verschillende gezondheidsthema’s gebeurt en/of vroeger is gebeurd. In deze stap breng je de beginsituatie van de kinderopvang in kaart. 

Volgende vragen kunnen je zeker verder helpen:

  • Met welke gezondheidsthema’s is de kinderopvang al bezig? En op welk thema willen we nu inzetten?
  • Wat doet de kinderopvang al rond een bepaald gezondheidsthema?
  • Wat zijn de wensen en verwachtingen van de kinderen en hun ouders?
  • Wat is vandaag de mening van het personeel over de werking rond gezondheid?
  • Welke financiële middelen, en hoeveel tijd en mankracht kan de kinderopvang vrijmaken?

Ben je een kinderopvang voor baby’s en peuters, en wil je de situatie rond voeding, beweging en lang stilzitten in kaart brengen, dan kan je hiervoor gebruikmaken van diepgaandere vragenlijsten.

Druk hieronder op het gewenste onderwerp en lees interessante info, tips en tricks. Onder die info kan je via ‘doe de test’ een vragenlijst invullen om de situatie in jouw opvang te screenen. Zo ontdek je de werkpunten binnen jouw kinderopvang en krijg je advies op maat.

Aandachtpunten voor het invullen van de vragenlijsten:

  • Maak voldoende tijd voor deze stap. Je hoeft niet alle vragenlijsten in één keer in te vullen. Ga stap voor stap te werk per thema waar jij nood aan hebt.
  • Vul de lijst zo objectief mogelijk in. Denk eraan dat dit niet bedoeld is als controle, maar wel als een hulpmiddel om de kwaliteit van je werking rond gezondheid te verhogen. Er worden geen inhoudelijke gegevens bewaard of gebruikt door de ontwikkelaar van de vragenlijsten.
  • Voor een groepsopvang: betrek het team bij het invullen van de vragenlijst, zeker als de verantwoordelijke niet veel tijd doorbrengt in de leefgroepen.

Voor de gezondheidsthema’s roken, mentaal welbevinden en milieu hebben we nog geen diepgaandere vragenlijsten ontwikkeld.

Je kan de gezondheidsmatrix  ook gebruiken om de beginsituatie rond een bepaald thema in kaart te brengen. Binnen deze matrix kan je alle acties rond een bepaald gezondheidsthema (bv. beweging) bundelen om een globaal overzicht te krijgen van jouw werking rond dat thema. Zo ontdek je rond welke strategieën en op welke niveaus er al veel gedaan wordt, en waar er nog hiaten zijn. En zo zie je in één oogopslag of je verschillende acties al een samenhangend geheel vormen.