Investeren in preventieve gezondheidszorg: nu meer dan ooit | Memorandum Verkiezingen 2024

Een gezonde leefstijl in combinatie met een gezonde omgeving kan 40 tot 80% van de chronische aandoeningen voorkomen. Toch zetten we hier nog onvoldoende op in. In ons Memorandum Verkiezingen 2024 vatten we samen hoe beleidsmakers in de komende legislatuur een verschil kunnen maken en winst boeken op vlak van gezondheid.

Ziek zijn heeft een hoge prijs, zowel voor mens als maatschappij. Nu de COVID-crisis onder controle is, eisen chronische aandoeningen (o.a. hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, mentale aandoeningen zoals burn-out en depressie,…) weer de aandacht op als belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte en een verlies aan levenskwaliteit in ons land.

Daarbij komen de directe en indirecte kosten voor de maatschappij. De indirecte zijn voornamelijk het gevolg van arbeidsongeschiktheid door (langdurige) ziekte. Ook de torenhoge rekeningen voor de ziekteverzekering en de druk op zorgverleners vragen om een andere aanpak van de gezondheidszorg. Daarom pleiten wij in ons Memorandum Verkiezingen 2024 voor een aanpak waarbij we blijven zorgen voor wie ziek is, maar waarbij we toch eerst en vooral proberen te voorkomen dat mensen ziek worden. Een preventieve gezondheidszorg dus, mét aandacht voor personen in maatschappelijk kwetsbare situaties en andere risicogroepen, zoals jongeren, ouderen en lager opgeleiden.

Wie vragen heeft of graag in gesprek gaat over onze prioriteiten kan contact opnemen met Loes Neven of Linda De Boeck.

Gezond Leven staat in nauw contact met een breed netwerk van partners binnen en buiten de preventieve gezondheidssector. Onze beleidsprioriteiten zijn dan ook (deels) terug te vinden in de aanbevelingen en memoranda van onder andere de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, Kom op tegen Kanker, het Preventieplatform, collega-expertiseorganisaties zoals VAD, Sensoa en Expertisecentrum Dementie, de Vlaamse Logo’s (Partij Gezonde Gemeente), de Mutualiteiten, Universitaire Medische Campus Antwerpen, Voka Health Community en de Diabetesliga.

Het verhaal van Bea, Steve en Robin

Ontdek in het Memorandum Verkiezingen 2024 het verhaal achter onderstaande illustratie! Het is het verhaal van 3 vrienden - Bea, Steve en Robin. Ze zijn op wandel langs de rivier als ze plots hulpgeroep horen. Er ligt iemand in het water die wordt meegesleurd door de stroming en dreigt te verdrinken.

Gezondheidsbevordering en leefstijlthema’s in de verkiezingsprogramma’s

Wij gingen in de programma's van de zeven grote Vlaamse partijen op zoek naar de standpunten en ideeën rond preventie, gezondheidsbevordering en de leefstijlthema's waarrond wij actief zijn.