Waarom steunt Gezond Leven vzw een goed doel?

De Vlaming helpen om gezonder te leven in een gezonde leefomgeving: dat is onze missie. En daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen. Want gezond leven is niet alleen een kwestie van willen, ook de omgeving, competenties en drijfveren hebben een grote impact op onze keuzes. Maar dat maakt het niet altijd makkelijker. Jammer genoeg ontbreken er soms bepaalde vaardigheden, heeft het sociale netwerk een negatieve invloed of beperkt de fysieke omgeving kansen en keuzes om gezond te leven.

Door jaarlijks een goed doel te steunen, hebben we een extra manier om gezond(er) leven toegankelijker te maken voor iedereen. Dankzij onze schenking kan de gekozen organisatie zijn werk verderzetten en/of uitbreiden. Maar er is meer: naast een financieel ruggensteuntje, helpen we ook hun werking bekend te maken binnen ons netwerk. Dubbele winst dus!

Elk jaar selecteren we met Gezond Leven een andere organisatie om te sponsoren. Hoe? Door te kijken naar een aantal criteria, zoals:

  • aansluiting bij onze missie, waarbij mensen in een kwetsbare situatie ons na aan het hart liggen
  • lokaal verankerd
  • duurzaam doel (goed voor mens en planeet)

Toch beseffen we dat onze bescheiden bijdrage niet voldoende is. Daarom blijven we oproepen om werk te maken van een structurele aanpak. Die is nodig om maatschappelijke problemen, zoals armoede, gezondheidsongelijkheid, discriminatie enz. te voorkomen. Politieke, sociale, ecologische en economische problemen horen nu eenmaal politieke antwoorden en structurele oplossingen te krijgen. Er is dus niet alleen liefdadigheid nodig, maar ook, en vooral, een sterk beleid met een substantiële begroting.

Waarom kozen we in 2023 voor Stapje in de wereld?

Stapje in de wereld organiseert betaalbare vakanties en uitstappen voor dappere mensen die rondkomen met een klein budget. Tijdens die reizen ontdekken de deelnemers hun eigen kwaliteiten en sterktes in een warme, gezellige sfeer. Daarnaast zetten ze in op voedzame tussendoortjes, maar ook op fietsvakanties, waarbij ze indien nodig zelf een fiets voorzien. Mentaal welbevinden, gezonde voeding én meer bewegen: 3 pijlers waar we ook als Gezond Leven onze schouders onder zetten. Op de website van Stapje in de wereld vind je meer achtergrondinformatie over hun project.

Wil jij ook Stapje in de wereld steunen?

Dat kan, via deze link. Vanaf een gift van 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest waardoor je bijdrage uiteindelijk maar ongeveer de helft kost.

Welke goede doelen sponsorden we in het verleden?

2022: Stichting Pelicano vzw