Identikit

Naam: Gezond Leven
Geboortedatum: 20/09/1991
Woonplaats: Brussel

Het Vlaams Instituut Gezond Leven streeft naar een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier stimuleren om gezond(er) te leven. Ambitieus, hé? Jazeker. Ambitie hebben we met hopen. En we hebben een ijzersterk team van experten die dat met ons waar maakt. Zij komen naar buiten met onderbouwd advies, pakketten en opleidingen kant-en-klaar.

Gezond Leven is een vzw en heeft dus geen enkel commercieel belang. Hoe we dan aan onze werkingsmiddelen komen? We zijn een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat de Vlaamse overheid ons erkent als expert in een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheid. Om de 5 jaar maken we plannen op waarin we uitleggen wat we willen doen rond welk gezondheidsthema en voor wie. We zetten dus op papier waarrond we willen werken om onze missie – een gezonder Vlaanderen - waar te kunnen maken. Keurt de Vlaamse overheid die plannen goed, dan geeft ze ons hiervoor middelen voor een periode van 5 jaar. Daarnaast werken we op vraag projecten uit voor opdrachtgevers of schrijven we zelf in op projectoproepen die aansluiten bij onze missie en expertises.

Gezond Leven, moeten we jou ergens van kennen?

Moeten niet, maar misschien ken je VIGeZ? Zo heette ik vroeger. Het werd tijd voor een andere naam. Omdat ik me ook anders voel. De basis blijft wel: al jaren zet ik me in voor gezondheid en om te voorkomen dat mensen ziek worden.  Ik wil mensen graag gezond laten leven, in een gezonde omgeving. Daarvoor ben ik op de wereld gezet.

Wat is er precies veranderd?

Ik wil een breed publiek bereiken. Ook zeker nog professionals, maar elke Vlaming moet van mijn diensten gebruik kunnen maken. Ik wil niet alleen mogelijkheden op een rijtje zetten om gezonder te leven. Het is ook belangrijk om te zeggen hoe je dat kan doen. En liefst op een toegankelijke manier. Eigenlijk heel eenvoudig: ik geef advies over hoe je een gezonde levensstijl kan toepassen in je dagelijks leven. Gezond leven makkelijker maken. Nog mooier: mensen goesting doen krijgen in gezond leven!

Een hele klus.

Dat is niet zo makkelijk, dat klopt. Het moet mogelijk zijn om gezond te leven: de inrichting van onze leef-, woon- en werkomgeving kan hier het verschil maken. Daarnaast moeten  mensen wel de voordelen kennen van een gezond leven. Anders begin je er niet aan. Ik kan me voorstellen dat er gezegd wordt: gezondheid, dat is mijn eigen zaak, moei je niet. Of: je moet toch van iets sterven? Sterven doen we allemaal, maar als we met zijn allen langer leven, dan kunnen we dat maar beter in goede gezondheid doen.

Het is meer dan ooit nodig?

Ik kan je dat makkelijk vertellen met enkele voorbeelden. Tegen 2030 stevenen we af op een obesitasepidemie. 15% van de jongeren in Vlaanderen kampt met depressieve gevoelens. Bijna een op de vier Belgen rookt en diabetes type 2 neemt in sterke mate toe. Net daarom wil ik een breed publiek informeren over onder meer gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, roken en mentale gezondheid. Voor bepaalde andere leefstijlthema’s verwijzen we gericht door.

Je komt op dreef. Gezondheid kan ook wel een beetje saai zijn.

Dat zeg jij. Heel veel mensen zijn er ondertussen enthousiast en bewust mee bezig. En vrijwel iedereen is begaan met zijn eigen gezondheid of die van zijn naasten. Gezondheid is net heel boeiend. Toch zeker als je het niet te moeilijk maakt. Net daarom wil ik er zijn voor iedereen. Nu lees je allerlei zaken op het internet. De ene keer is koffie gezond, de andere keer kan je het maar beter mijden. Wie weet nu nog wat waar is en wat niet? Daarom vind ik onderbouwd, onafhankelijk en betrouwbaar advies van levensbelang. Ook voor specifieke doelgroepen of kwetsbare personen.

Een werk van lange adem?

Dat ga ik niet tegenspreken. Maar kijk eens waar we vandaan komen? Vroeger rookten we er op los waar we maar konden. Nu is roken in openbare ruimten ondenkbaar. En dat is maar een van de vele veranderingen. Maar een gedrag veranderen, zeker van een hele bevolking, dat neemt tijd in beslag en vraagt verschillende soorten maatregelen en acties. Gelukkig staan we zeker niet alleen en hebben we vele goede medestanders.

Gezond Leven, je klinkt eigenlijk best optimistisch.

Wel ja. Er is al een hele weg afgelegd. Met al deze bagage staan we nu waar we staan. Er is al heel wat verwezenlijkt, en er is ook nog veel om voor te gaan. Gezond Leven heeft een stevige basis, het blijft een wereld in verandering met veel ruimte voor nieuwe verhalen…

Raad van bestuur + algemene vergadering