Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere leefomgevingen creëren. Klinkt ambitieus? ‘t Zal wel zijn. Ambitie hebben we met hopen. Maar we hebben ook een ijzersterk team experten om die ambitie waar te maken. Zij komen naar buiten met onderbouwd advies, methodieken, opleidingen en objectieve, wetenschappelijke informatie.

De letters ‘vzw’ in onze naam staan er niet zomaar. Gezond Leven is een onafhankelijk expertisecentrum en heeft geen enkel commercieel belang. De enige winst die we beogen, is gezondheidswinst. Hoe we dan aan onze middelen komen? Vooral via beheersovereenkomsten met en projecten van de Vlaamse overheid. Maar we tekenen ook op andere projectoproepen in die streven naar een gezondere samenleving en staan organisaties en ondernemingen graag bij met advies rond gezondheidsbevordering.

Op welke domeinen werkt Gezond Leven?

Gezondheid is een breed begrip. Maar dat is ook onze werking. Onze experten zijn gespecialiseerd in uiteenlopende preventiethema’s: voeding, beweging & lang stilzitten, tabak, mentaal welbevinden, milieu en gezondheid, ondervoeding bij ouderen … We passen onze kennis over deze gezondheidsthema’s ook toe op de verschillende contexten waarin mensen leven, wonen, werken: van onderwijs en kinderopvang tot lokale besturen en ondernemingen. Met een vakterm heet dat ‘settinggericht werken’.

Een grote troef is onze expertise in gedragsverandering (hoe motiveer je iemand om de gezonde keuze te maken en hoe pas je zijn omgeving hiervoor aan?) en gezondheidsongelijkheid (de onrechtvaardige verdeling van gezondheid volgens de sociaaleconomische status van mensen). Die expertise loopt als rode draad door heel onze werking.

Iedereen wordt beter van Gezond Leven

Naar wie richt Gezond Leven vzw zich? Eigenlijk iedereen: professionals én het algemene publiek. Zowel naar wie af en toe als naar wie permanent met gezondheid bezig is, gaande van diëtisten en huisartsen over gezondheidsambtenaren en leerkrachten tot beleidsverantwoordelijken op diverse niveaus en sectoren. En iedereen in Vlaanderen die objectieve, onderbouwde info en hulp zoekt om gezond(er) te leven.

Da’s een breed doelpubliek, denk je misschien. Inderdaad. Maar gezondheid gaat natuurlijk iederéén aan. Omdat de weg naar dat gezond(er) leven niet voor alle mensen even toegankelijk is, hebben we in onze werking bewust extra aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Hoe kan Gezond Leven jou ondersteunen?

Opleidingen waar je slimmer van wordt

Kennis opdoen en kennis delen: het is een van onze stokpaardjes. Daarom scholen onze medewerkers zich non stop bij. Dat houdt scherp. En hun opgedane kennis, die delen ze het liefst van al met anderen. Misschien met jou?

Concreet vertaalt die kennishonger zich naar een stevig opleidingsaanbod. En dat aanbod is beschikbaar in de Gezond Leven Academie. Je vindt er opleidingen in heel uiteenlopende vormen. Van digitale vormingen over webinars en e-learnings-die-je-werkelijk-overal-kan-volgen tot opleidingen op locatie.

Ondersteuning op maat: consultancy

We bieden ook advies op maat. Zo kunnen we organisaties concreet ondersteunen bij vragen over en acties rond verschillende leefstijlthema’s, gedragsverandering, gezondheidsongelijkheid en settinggericht werken. Neem hiervoor contact met ons op via academie@gezondleven.be.

Met onze opleidingen en maattrajecten willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en het bijscholen vergemakkelijken. Opnieuw ambitieus? Absoluut. Maar je weet het al: ambitie hebben we met hopen. Een gezonder leven voor iedereen: daar gaan we voor. Niet minder.

Online schat aan informatie

Een rondje surfen bevestigt het snel: op gezondleven.be vind je ongelooflijk veel info over uiteenlopende zaken en thema’s. Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten, projecten, realisaties? Abonneer je op onze nieuwsbrieven en krijg zo elke maand de laatste Gezond Leven-nieuwtjes in je mailbox. Helemaal gratis!

Onze werkingsmiddelen

De Vlaamse overheid stelt ons als expertisecentrum aan voor ondersteuning bij verschillende thema’s. En daarvoor krijgen we werkingsmiddelen. Enerzijds komen die middelen uit beheersovereenkomsten en anderzijds uit projecten.

Lopende beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid:

 • Gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen (2021-2025)
 • Tabak (in consortium met Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker en VRGT (2021-2025))
 • Milieugezondheidszorg (in consortium met VITO en PIH (2021 - 2025))
 • Ondersteuning van settinggericht werken (2021 - 2024)
 • Geestelijke Gezondheidsbevordering (in consortium met The Human Link (2021 - 2025))

Lopende projecten:

 • Procesbegeleiding in woonzorgcentra (Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid – 2016 tot eind 2023)
 • Bewegen op Verwijzing (Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid – 2016 tot 2022)
 • ‘Physical Activity on Prescription’-model (Europese unie – 2019 tot 2022)
 • Mmk-coördinatie (Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid - tot eind 2022)
 • Organisatie van een opleidingsaanbod gezondheidsbevordering voor professionals (Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid - 2021 tot 2023)
 • Ontwikkelen, evalueren en implementeren van een interventie voor het versterken van mentaal welbevinden bij werklozen (Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid - tot eind 2023)
 • Ondersteunen van proportioneel universalisme binnen preventieve gezondheidszorg (Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid - tot eind 2022)
 • Mentaal welbevinden begint op school (Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij - september 2023)
 • Vragenlijst veerkracht kinderen & jongeren i.s.m. VUB (Vlaamse overheid, Departement cultuur, jeugd en media - juli 2022)
 • Toolkit tabak in je buurt (Kom op tegen Kanker - augustus 2023)
 • Vitaal en gezond telewerken (Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid - eind 2022)
 • PEUL-CHAIN (Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij - mei 2023)

Algemene vergadering

Bestuur