Bullshit Free Generation

Bouw mee aan een kritische, weerbare en rookvrije generatie!

Met het project Bullshit Free Generation daagt het Vlaams Instituut Gezond Leven alle Vlaamse secundaire scholen uit om een kritische, weerbare en rookvrije generatie te doen ontwaken.

Het project wil aanmoedigen om de preventie van roken en vapen en stoppen met roken op de agenda te zetten. Niet éénmalig. Niet door één leerkracht. Maar structureel, ingebed in een sterk rookbeleid op school. Alleen zo zal de school een verschil maken en een nieuwe generatie zelfbewuste kritische burgers voortbrengen. Kritische jongeren die hun eigen mening over roken en vapen vormen op basis van feiten en voor zichzelf opkomen: een Bullshit Free Generation.

Voor wie?

Leerlingen en schoolpersoneel uit gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Hoe?

Weerleg alle bullshit die onder de jongeren leeft met al onze ondersteunende materialen en tips & tricks.

Check de online databank vol lesmaterialen van


De databank staat vol kant-en-klaar maar aanpasbaar lesmateriaal (incl. achtergrondteksten), coole spellen, toffe YouTube-filmpjes en apps, documentaires, quizen, …

Al het materiaal dat je in de databank vindt, doorstond een quality check. Het is:

  • kwaliteitsvol en gebaseerd op de evidence based leerlijn tabak;
  • gemakkelijk te integreren in de les;
  • up-to-date;
  • aansluitend op de leefwereld van de jongeren.

Meer informatie? Mail naar info@bullshitfree.be