INHERIT, dat staat voor INter-sectoral Health ande Environment Research for InnovaTion, is een vierjarig onderzoeksproject dat doeltreffende beleidsmaatregelen, praktijken en innovaties rond gezond leven, bewegen en consumeren wil stimuleren. Doel? De Europese bevolking aanzetten tot een duurzame en gezonde levensstijl om zo een gezonde leefomgeving en een goede gezondheid voor iedereen te bevorderen.

Experten samenbrengen

INHERIT brengt experten samen vanuit verschillende sectoren zoals gezondheid, milieu en omgeving en technologie die zullen onderzoeken hoe een gezondere leefomgeving en gelijkheid in gezondheid en welzijn verzekerd kan worden. De grote vraag die het project wil beantwoorden is: hoe kan de levensstijl van de Europese bevolking beïnvloed worden opdat deze onze leefomgeving, gezondheid en klimaat beschermt en de ongelijkheid verkleint.

Goede praktijken verzamelen

De experten zullen veelbelovende intersectorale beleidsmaatregelen, interventies en innovaties rond consumeren (ook voorkomen van voedselverspilling), bewegen (actief transport) en gezonde leefomgeving (groene omgeving en energiehuishouding) identificeren die kunnen leiden tot een driedubbele winst op het vlak van gezondheid, ongelijkheid en klimaat in Europa.

De geïdentificeerde veelbelovende praktijken zullen uitgebreid getest worden om inzicht te verkrijgen in de kosteneffectiviteit van de praktijken om vervolgens beleidsmakers te ondersteunen in hun inspanningen om een duurzame toekomst te bewerkstelligen.

Dit project wordt binnen de Horizon 2020 van EU gesponsord.

  • Contact: Stien.vandierendonck@gezondleven.be
  • Voor wie: beleidsmakers (zowel op nationaal, Vlaams als lokaal niveau), lokale besturen en organisaties, diensten en verenigingen (bv. wijkgezondheidscentra, LOGO’s, CLBs), preventieadviseurs, zorgverstrekkers