Oog voor lekkers

Oog voor Lekkers is het gloednieuwe Vlaamse project rond groenten, fruit en/of melk op school. Samen met de mascottes slurp en slice ontdekken leerlingen verschillende soorten groenten en fruit en proeven ze van melk. Oog voor Lekkers vervangt vanaf schooljaar 2017-2018 het bekende Tutti Frutti.

Hoe werkt het?

Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning. De Vlaamse overheid wil namelijk de krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden.

Het principe is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of drinken een glas melk als tussendoortje. De vaste fruit-/groentedag en/of melkdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding in de les en op school (in het kader van het gezondheidsbeleid).

Wie kan deelnemen?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager), het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies.

Aandacht voor kwetsbare leerlingen

Via de subsidieregeling is er extra aandacht voor scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen: zij ontvangen fruit, groenten en/of melk gedurende 20 weken. Maar ook na de subsidieperiode is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan het bereiken van kwetsbare leerlingen én hun ouders. Meer concrete info is te vinden op de website.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn een belangrijke speler binnen het Oog voor Lekkers-project. De voedingsgewoonten van kinderen zijn namelijk erg afhankelijk van de invloed van de ouders. Daarom zetten we ook in op “Gezond in de boekentas”! De school vraagt dan aan de ouders om op één of meerdere dagen in de week fruit/groente en/of melk mee te geven als tussendoortje dat dan ook samen in de klas wordt opgegeten of gedronken. Door elkaar en de juf of meester te zien eten/drinken, worden kinderen gemotiveerd om zelf ook te proeven en te eten. Meer tips om ouders te betrekken bij het project is te vinden op de Oog voor Lekkers website.

Educatief materiaal

Om de verdeling van de groente-/fruit- en zuivelproducten en het belang van gezonde voeding beter te kunnen integreren in het leerplan is een pakket van begeleidende maatregelen beschikbaar. Deze educatieve hulpmiddelen zijn voor alle scholen beschikbaar. Het gebruik ervan wordt sterk aanbevolen omdat de kans op duurzame gedragsverandering verhoogt. Ontdek alle materialen op de Oog voor lekkers website.

Oog voor Lekkers is een project met Europese en Vlaamse steun (beleidsdomeinen Landbouw en Visserij & Welzijn, Volksgezondheid en Gezin & Onderwijs) en VLAM. In samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Logo’s en Nice.