De risico's van roken tijdens de zwangerschap

Roken tijdens de zwangerschap is gevaarlijk voor de baby. Wanneer een zwangere vrouw zelf rookt (actief roken) of tabaksrook van rokers uit haar omgeving inademt (passief roken) dan komen er schadelijke tabakstoffen bij de foetus. Dat vergroot het risico op moeilijkheden tijdens de zwangerschap. Sowieso is het slecht voor de gezondheid van het kindje. Op korte én op lange termijn. Roken tijdens de zwangerschap kan de gezondheid van het kind zelfs levenslang beïnvloeden.

Een zwangerschap is dan ook hét moment om te stoppen met roken. Voor een betere gezondheid voor de toekomstige dochter of zoon, de vrouw zelf en haar partner. Stoppen gebeurt best van zodra er een kinderwens is. Als dat niet lukt, is het aangeraden om vroeg mogelijk in de zwangerschap te stoppen. Zo worden een aantal belangrijke risico’s verkleind of vermeden. Ook als een vrouw pas later in de zwangerschap zover is om echt te stoppen met roken, loont dat nog steeds de moeite.

Hieronder lees je meer over de verschillende risico’s van roken en meeroken (passief roken) tijdens de zwangerschap. Het weergegeven risico is steeds dat van (kinderen van) zwangere vrouwen die (mee)roken in vergelijking met (kinderen van) zwangere vrouwen die niet (mee)roken.

Risico op zwangerschapscomplicaties

De zwangere vrouw rookt.De zwangere vrouw rookt niet, haar partner wel.
buitenbaarmoederlijke zwangerschap77% hoger risico10% hoger risico
voorliggende placenta27% hoger risico/
vroegtijdig loslaten van de placenta80% hoger risico/
zwangerschapsvergiftigingraar maar waar: 33% lager risico/

Risico’s voor de groei van de baby

De zwangere vrouw rookt.De zwangere vrouw rookt niet, haar partner wel.
vroeggeboorte41 tot 45% hoger risico16% hoger risico

laag geboortegewicht (< 2500g)

122% hoger risico gemiddeld 175 tot 300 gram lichter

22% hoger risico gemiddeld 25 tot 75 gram lichter

kleinere geboortelengtegemiddeld 0,43 cm kleiner/
kleinere hoofdomtrekgemiddeld 0,27 cm kleiner/

Risico om het kind te verliezen

De zwangere vrouw rookt.De zwangere vrouw rookt niet, haar partner wel.
miskraam32% hoger risico11% hoger risico

doodgeboorte

47% hoger risico

40% hoger risico

overlijden pasgeborene22% hoger risico/
wiegendood144% hoger risico49 tot 62% hoger risico

Risico op aangeboren afwijkingen

De zwangere vrouw rookt.De zwangere vrouw rookt niet, haar partner wel.
afwijkingen aan het maagdarmstelsel27% hoger risico
gastroschisis50% hoger risico/
anale atresie20% hoger risico20% hoger risico
navel- of liesbreuk40% hoger risico/
afwijkingen aan het urine- en voortplantingsstelsel
cryptorchidie18% hoger risicoonvoldoende eenduidigheid over hoeveel hoger het risico is
afwijkingen aan spieren, botten en ledematen16 tot 27% hoger risico/
één of beide armen en/of benen ontwikkelen niet helemaal26% hoger risico28% hoger risico
afwijkingen aan vingers en tenen18% hoger risico/
klompvoet40 tot 56% hoger risicoonvoldoende eenduidigheid over hoeveel hoger het risico is
craniosynostosis33% hoger risico30% hoger risico
gezichtsafwijkingen19% hoger risico
lip- en/of verhemeltespleten28% hoger risico14% hoger risico
oogafwijkingen25% hoger risicoonvoldoende eenduidigheid over hoeveel hoger het risico is
hartafwijkingen9 tot 11% hoger risico57% hoger risico
neuralebuisdefecten/82 tot 89% hoger risico

De risico’s op lange termijn voor de gezondheid van het kind

De zwangere vrouw rookt.De zwangere vrouw rookt niet, haar partner wel.
overgewicht en obesitas
overgewicht (BMI 25 tot 30)37% hoger risico7% hoger risico
obesitas (BMI hoger dan 30)55% hoger risico23% hoger risico
ADHD58 tot 60% hoger risico20% hoger risico
luchtwegen- en ademhalingsaandoeningen
verminderde longfunctiegrote impact tijdens het eerste levensjaar, effect houdt aan in de kindertijd en tijdens de volwassenheid/
astma en piepende ademhalingastma voor het kind 6 jaar is: 36 tot 70% hoger risico

astma of piepende ademhaling na leeftijd van 6 jaar: 18 tot 24% hoger risico
astma voor leeftijd van 18 jaar: 25% hoger risico

piepende ademhaling voor het kind 18 jaar is: 28% hoger risico
infecties onderste luchtwegen24% hoger risico voor het kind twee jaar is7 tot 25% hoger risico voor het kind twee jaar is
scheelzien46% hoger risico voor de leeftijd van 18 jaar/
botbreuken27% hoger risico voor de leeftijd van 18 jaar/
het syndroom van Tourette en chronische ticstoornis35% hoger risico voor de leeftijd van 18 jaar/

Risico’s voor de puberteit en de vruchtbaarheid

De zwangere vrouw rookt.De zwangere vrouw rookt niet, haar partner wel.
vroegtijdige puberteitwaarneembare lichaamsveranderingen gemiddeld 1 tot 4 maand vroeger bij jongens, en 1 tot 4,5 maand bij meisjes

15% hoger risico op eerste maandstonden voor 11de verjaardag, gemiddeld starten maandstonden 1 maand vroeger
/
verminderde vruchtbaarheidduur tot zwangerschap vanaf de eerste poging wordt als dochter gemiddeld 19 tot 25% langer

als zoon is dat gemiddeld 32%, door:
  • minder zaadcellen
  • kleinere zaadcellen
  • lagere concentratie zaadcellen per ejaculatie
minder zaadcellen, kleinere zaadcellen, lagere concentratie zaadcellen per ejaculatie

Risico dat het kind zelf gaat roken

De zwangere vrouw rookt.
roken van eerste sigaret voor 10 jaarTot 450% hoger risico!
regelmatig roken als puber80% hoger risico
regelmatig roken als jongvolwassene53% hoger risico
later zelf roken als zwangere vrouw78% hoger risico

Meer weten over deze risico’s?

Bekijk de factsheets hieronder. Die geven je ook meer informatie over hoe omkeerbaar de risico’s zijn en hoe ze beperkt worden door te stoppen met (mee)roken voor en tijdens zwangerschap.

Factsheet 1: De risico’s van roken voor de gezondheid van de moeder, de foetus en de pasgeboren baby

Factsheet 2: Roken tijdens de zwangerschap werkt negatief door op de gezondheid van het opgroeiende kind