Elke groep start met het basisthema ‘Oud is niet Out’. Op het einde van deze eerste sessie, beslist de groep hoeveel en welke andere optionele sessies ze samen zullen volgen. Hieronder een korte inhoud per sessie.

Basissessie

Sessie 1: Oud is niet out

Tijdens de basissessie wordt ingegaan op de verschillende manieren om ‘ouder worden’ te bekijken, met de nadruk op een positieve blik. Ouderen hebben immers vanuit hun levenservaring heel wat te bieden. Verder worden er tijdens deze groepssessie tips besproken die kunnen helpen bij de uitdagingen waarmee je als zestigplusser te maken kan krijgen. Zeker is dat je als oudere ook met volle teugen van het leven kan genieten, dipjes te boven kan komen en vernieuwende ervaringen kan opdoen.

Optionele sessies

Sessie 2: Geven en nemen

Deze groepssessie gaat in op het belang van een gezond evenwicht vinden tussen geven aan anderen en tijd nemen voor jezelf. Ook ‘neen’ leren zeggen tegen je verleidingen komt aan bod. Verleidingen zijn zaken waarvan je weet dat ze niet echt goed zijn, maar waar je maar moeilijk aan kan weerstaan.

Sessie 3: In beweging

Tijdens deze sessie worden de deelnemers warm gemaakt om te investeren in een actieve levensstijl. Lichaamsbeweging biedt heel wat voordelen: je goed voelen, een beter geheugen, minder kans op ziekte en bovendien geeft het mogelijkheden om in contact te komen met andere mensen. Er bestaan heel wat gelegenheden om aan lichaamsbeweging te doen: sportieve activiteiten, maar ook de trap nemen in plaats van de lift, te voet naar de bakker gaan of spelen met de kleinkinderen zorgen dat je lichaam in beweging blijft.

Sessie 4: De boog kan niet altijd gespannen staan

Verdriet, teleurstelling en tegenslag zijn een deel van het leven. Soms gaat het om kleine dingen, soms zijn het zaken die je hele leven door elkaar schudden: ruzie met vrienden of familieleden, lichamelijk problemen, zorgen om iemand uit de naaste omgeving, verdriet om het overlijden van iemand die men liefhad, financiële zorgen, .... Wat de reden ook mag zijn, iedereen maakt soms of geregeld moeilijke momenten en spanning mee. Deze groepssessie laat de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen om met moeilijke momenten om te gaan en leert om (opnieuw) te genieten van de kleine dingen.

Sessie 5: Samen sterk

In de loop van het leven verandert ons sociale netwerk omwille van verschillende levensgebeurtenissen: kinderen die het huis uit gaan, verhuizen, jezelf of een partner die op pensioen gaat, verlies van een geliefde, …. Gedurende deze veranderingen blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor sociale contacten. Je hebt anderen nodig om zorgen en bekommernissen mee te delen, om voor te zorgen, voor lichamelijk contact of om hulp aan te vragen. In deze groepssessie gaan we op zoek naar de kracht van sociaal contact.

Sessie 6: Nooit te oud om te leren

Onderzoek toont aan dat je je beter voelt over jezelf en de wereld om je heen wanneer je nieuwe dingen blijft leren. Leren geeft zelfvertrouwen, helpt om je te verbinden met andere mensen en geeft een doel. Een doel nastreven geeft niet enkel richting aan je leven, het zorgt er ook voor dat je minder tijd hebt om te piekeren. In deze groepssessie ontdekken we nieuwe doelen en zien we dat je ‘leren’ in de meest ruime zin interpreteren mag interpreteren: van het klaarmaken van een nieuw gerecht tot het bezoeken van een tentoonstelling. Het gaat erom dat het iets is dat je de moeite waard vindt om naar te streven.