Gezondheidsbeleid op het werk: de cijfers

In samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) peilde het Vlaams Instituut Gezond Leven in 2015 naar het gezondheidsbeleid van bedrijven. 571 Vlaamse bedrijven vulden een uitgebreide vragenlijst in – de zogenaamde ‘indicatorenbevraging’. De peiling wordt elke drie jaar herhaald.

De resultaten uit 2015 in een notendop

In het algemeen scoorden bedrijven niet goed op het vlak van gezondheid. Vooral de kleinere bedrijven presteerden ondermaats. In vergelijking met 2012 laat het gezondheidsbeleid dus nog steeds te wensen over. Voor hun beleid rond gezonde voeding gaan de bedrijven er wel een stuk op vooruit. Helaas nemen bedrijven nog minder initiatief dan in 2012 om hun werknemers te motiveren om voldoende te bewegen. Van alle gezondheidsthema’s hebben ze het meeste aandacht voor alcohol en drugs.