Als je initiatief gedragen wordt door een grote groep mensen, heeft het meer kans op slagen. Zoek en betrek daarom partners die dezelfde boodschap uitdragen. Zo creëer je draagvlak. En zo maken jullie samen het verschil voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in jouw stad of gemeente.

Neem ruim de tijd voor deze stap, hij is heel belangrijk. Misschien moet je er ook regelmatig op terugkeren tijdens het traject. Bijvoorbeeld als je merkt dat je bijkomende partners nodig hebt om vooruit te geraken. Of wanneer partners afhaken. Blijf zoeken naar gemeenschappelijke punten die jullie verbinden, namelijk jullie engagement om te werken aan een stad waar elk kind, elke jongere zich goed in zijn vel voelt. Zo je krijg je partners mee die samen met jou het verschil willen én zullen maken.

Aan de slag

Informeer anderen 

over de plannen van jouw stad of gemeente. Gebruik hiervoor de motiverende flyer om een breed netwerk te bereiken.

Organiseer een ‘kick off’-moment.

 Zo krijgen organisaties de kans elkaar beter te leren kennen. En zo kan je ook samen op zoek gaan naar de win-win van hun deelname aan dit project. Het programma kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • korte voorstelling van het project ‘Warme Steden & Gemeenten’. Benadruk de missie van het project. Namelijk: ervoor zorgen dat elk kind, elke jongere zich goed in zijn vel voelt in je stad of gemeente. 
  • kadering van het project binnen bestaande meerjarenplannen:
    • koppel aan de bestaande lokale omgevingsanalyse meerjarenplannen 2020 – 2025;
    • koppel ook aan Vlaamse of internationale doelstellingen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen;
  • ‘speeddates’ tussen deelnemers voor een snelle kennismaking;
  • spreker die vertelt over veerkracht bij kinderen en jongeren en vragen van het publiek beantwoordt; 
  • vraag de contactgegevens aan wie zich mee wil engageren in het project. 

Mobiliseer organisaties die zich kunnen engageren voor een eerste projectgroep. 

Zorg voor partners uit verschillende sectoren: onderwijs, vrije tijd, werk, welzijn, zorg, jeugd … Het kan ook een vast agendapunt worden binnen een bestaand overlegorgaan zoals de werkgroep Gezonde Gemeente of een jeugdwelzijnsoverleg. 

Betrek de jongeren zelf al in deze stap

informeer hen over de plannen van Warme Stad. Verspreid bijvoorbeeld een flyer via de scholen die willen meewerken, vraag jeugdwerkers om jongeren over het project te spreken, betrek ouders. Zo laat je kinderen en jongeren al weten dat je ze nodig zal hebben, dat je wil horen waar zij nood aan hebben in hun stad of gemeente. 

TIP: Gebruik deze lijst van organisaties die je kan betrekken ter inspiratie. Dit helpt je verder te denken dan de meest vanzelfsprekende partners.