Beleid rond mentaal welbevinden in je gemeente

Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt kan zijn capaciteiten ten volle benutten, zijn talenten ontplooien, is beter bestand tegen dagelijkse stress, werkt productief en vruchtbaar en kan bijdragen tot de gemeenschap. Geestelijke gezondheid bevorderen komt iedereen ten goede en is daarom belangrijk binnen een globaal gezondheidsbeleid.

Geluk een duwtje in de rug geven

Een praatcafé om ervaringen uit te wisselen, een cursus lachyoga, een workshop waarin deelnemers tips krijgen om hun geluk te versterken, een buddysysteem, een event of postkaartje dat het hulpverleningsaanbod bekendmaakt, een picknick in het park waarmee je sociaal contact stimuleert of een initiatie mindfulness. Het zijn stuk voor stuk mooie initiatieven om het mentaal welbevinden van je inwoners een positieve boost te geven.

Maar hoe kom je vanuit deze verschillende activiteiten tot een samenhangend en integraal beleid rond mentaal welbevinden in jouw gemeente?

Gezonde Gemeente helpt je om stap per stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend beleid, rekening houden met een aantal succesfactoren.

Ga nu aan de slag!

Gezonde Gemeente biedt je drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op mentaal welbevinden:

Gezonde Gemeente zal verder werken aan de vertaling en bijhorende invulling van deze instrumenten op de website, specifiek voor een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht in je gemeente.

De geluksdriehoek als vertrekpunt

Gezond Leven verzamelde, samen met een groep experten, alle belangrijke wetenschappelijke studies over geluk en balde die kennis samen in één duidelijk beeld: de geluksdriehoek. De geluksdriehoek wil mensen informeren, inspireren en bewuster doen nadenken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen.

Materialen bij de geluksdriehoek

Gebruik de beschikbare materialen van de geluksdriehoek om mensen bewust te maken over mentaal welbevinden. Zo zijn er zijn posters, postkaartjes, folders … die je gewoon kan bestellen. Je kan ook verschillende materialen online bekijken of downloaden, zoals een filmpje, e-learning, powerpointpresentatie …

Deze materialen kan je op verschillende manieren inzetten. Toon het filmpje van de geluksdriehoek op een scherm in openbare gebouwen. Hang affiches van de geluksdriehoek op. Of neem een artikel over de geluksdriehoek op in het stads- of gemeentekrantje.

Aan de slag met de geluksdriehoek

Wil je jullie inwoners stimuleren om zelf aan de slag met hun geluk? Maak dan de website geluksdriehoek.be mee bekend. Daarop vinden ze info over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. En elk thema wordt uitgebreid behandeld met filmpjes en tips van gerenommeerde experts en getuigenissen van gewone Vlamingen en bv’s. Op de website kunnen mensen ook nagaan hoe het gesteld is met hun geluk, aan de hand van een korte test: de geluksmaat.

Voorbeelden van lokale projecten rond mentaal welbevinden?

Warme Steden en Gemeenten

Ben je al een Gezonde Gemeente? Dan helpt de methodiek Warme Steden & Gemeenten jullie voor de concrete invulling van het thema geestelijke gezondheid bij de doelgroep kinderen en jongeren (0 – 24jaar).

Wil jij een warme stad of gemeente worden?

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid geeft jouw stad of gemeente ook een mentale opkikker op 10 oktober? Elk jaar wordt er van 1 tot 10 oktober afgeteld naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid! Het zijn 10 dagen waarop we extra stilstaan bij het belang van een goede veerkracht.

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ worden lokale acties georganiseerd die aanmoedigen tot het verhogen van de veerkracht. Heel wat steden en gemeenten zetten hier al op in. Wil je ook aan de slag? Het Logo in jouw buurt kan je ondersteunen om lokale activiteiten te organiseren. Op de website www.samenveerkrachtig.be vind je een Vlaamse en lokale inspiratiegids. Via deze website kan je ook je georganiseerde acties in het kader van de 10-daagse bekend maken via Uit in Vlaanderen.

Zilverwijzer

Vanaf je 60ste verandert er wel wat in je leven: lichamelijke veranderingen, je aanpassen na je pensioen, verlies van vrienden en geliefden. En net hierop wil Zilverwijzer inspelen. Zilverwijzer is een groepsmethodiek om de geestelijke gezondheid van zestigplussers te bevorderen. Zo kunnen ook ouderen het beste uit zichzelf kunnen halen en optimaal van het leven genieten. Zilverwijzer Woonzorgcentra richt zich specifiek op een positieve geestelijke gezondheid bij de bewoners van woonzorgcentra. Woonzorgcentra van lokale besturen kunnen de sessies voor woonzorgcentra organiseren. Lokale besturen kunnen Zilverwijzer als groepsmethodiek aanbieden. Interesse? Contacteer het Logo in jouw buurt.

Goed-Gevoel-Stoel

Eén op zeven inwoners van ons land moet vechten om te overleven. Ze hebben problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen. Als je zoveel zorgen hebt, klinkt ‘je goed in je vel voelen’ wel heel veraf. De Goed-Gevoel-Stoel is een methodiek om samen met maatschappelijk kwetsbare mensen te werken aan geestelijke gezondheid. Lokale besturen kunnen de Goed-Gevoel-Stoel aanbieden en zo ook inzetten op het mentaal welbevinden van maatschappelijk kwetsbare mensen.

NokNok

NokNok is een campagne voor jongeren (12-16 jaar) om de eigen veerkracht te verhogen. Op www.noknok.be vinden jongeren info en oefeningen om zich goed in hun vel te voelen, gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. Wie met jongeren werkt kan aan de slag met de inspiratielijst met veerkrachtversterkende activiteiten of kan de workshop ‘Oppeppers voor een tienerhoofd’ volgen. Lokale besturen kunnen ook bijdragen door promo te maken via de eigen kanalen (gemeenteblad, website, …).

Laat je ondersteunen

Je staat er niet alleen voor. Het Logo uit jouw regio wil je graag helpen bij het uitbouwen van een gezondheidsbeleid. Neem contact op met het Logo om te horen wat zij rond het thema mentaal welbevindenkunnen betekenen voor jou.