Beleid mentaal welbevinden en veerkracht in je gemeente

Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt kan zijn capaciteiten ten volle benutten, zijn talenten ontplooien, is beter bestand tegen dagelijkse stress, werkt productief en vruchtbaar en kan bijdragen tot de gemeenschap. Geestelijke gezondheid bevorderen komt iedereen ten goede en is daarom belangrijk binnen een globaal gezondheidsbeleid.

Veerkracht een duwtje in de rug geven

Een praatcafé om ervaringen uit te wisselen, een cursus lachyoga, een workshop waarin deelnemers tips krijgen om hun veerkracht te versterken, een buddysysteem, een event of postkaartje dat het hulpverleningsaanbod bekendmaakt, een picknick in het park waarmee je sociaal contact stimuleert of een initiatie mindfulness. Het zijn stuk voor stuk mooie initiatieven om het mentaal welbevinden en de veerkracht van je inwoners een positieve boost te geven.

Maar hoe kom je vanuit deze verschillende activiteiten tot een samenhangend en integraal beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht in jouw gemeente?

Gezonde Gemeente helpt je om stap per stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend beleid, rekening houden met een aantal succesfactoren.

Ga nu aan de slag!

Gezonde Gemeente biedt je drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op mentaal welbevinden en veerkracht:

Gezonde Gemeente zal verder werken aan de vertaling en bijhorende invulling van deze instrumenten op de website, specifiek voor een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht in je gemeente.

Op zoek naar leuke materialen of een geschikte workshop?

'Fit in je Hoofd, Goed in je Vel' is een campagne die de Vlaming handvatten wil aanreiken om de eigen veerkracht te versterken. De rode draad doorheen de campagne zijn 10 zorgvuldig uitgewerkte stappen die gebaseerd zijn op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. Van ‘reken op je vrienden’, over ‘gun jezelf rust’ tot ‘vind jezelf oké’ en ‘durf nee zeggen’. Op het online coachingsplatform www.fitinjehoofd.be kan iedereen aan de slag met informatie, advies op maat en oefeningen om de balans tussen draagkracht en draaglast in evenwicht te houden.

  • Hier vind je meer informatie over de 10 stappen van Fit in je Hoofd.
  • Bestel hier je materialen.
  • Organiseer een workshop ‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’ voor de inwoners van jouw gemeente. Vraag ernaar bij jouw Logo. Professionele trainers die een vorming van Gezond Leven hebben gekregen, staan borg voor een kwaliteitsvolle en interactieve workshop.

Voorbeelden van lokale projecten rond mentaal welbevinden en veerkracht?

Warme Steden en Gemeenten

Ben je al een Gezonde Gemeente? Dan helpt de methodiek Warme Steden & Gemeenten jullie voor de concrete invulling van het thema geestelijke gezondheid bij de doelgroep kinderen en jongeren (0 – 24jaar).

Wil jij een warme stad of gemeente worden?

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid geeft jouw stad of gemeente ook een mentale opkikker op 10 oktober? Elk jaar wordt er van 1 tot 10 oktober afgeteld naar de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid! Het zijn 10 dagen waarop we extra stilstaan bij het belang van een goede veerkracht.

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ worden lokale acties georganiseerd die aanmoedigen tot het verhogen van de veerkracht. Heel wat steden en gemeenten zetten hier al op in. Wil je ook aan de slag? Het Logo in jouw buurt kan je ondersteunen om lokale activiteiten te organiseren. Op de website www.samenveerkrachtig.be vind je een Vlaamse en lokale inspiratiegids. Via deze website kan je ook je georganiseerde acties in het kader van de 10-daagse bekend maken via Uit in Vlaanderen. 

Fit in je Hoofd-Carrousel 

Een onderdeel van de publiekscampagne ‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’ en richt zich op lokale besturen die een beleid rond mentaal welbevinden willen uitwerken.

De Fit in je Hoofd-Carrousel biedt laagdrempelige activiteiten zoals een infoavond, beweegactiviteit, toneelstuk en workshops rond geestelijke gezondheid. Uitstekende tools voor een lokaal bestuur om de mentale veerkracht van haar inwoners mee te verhogen. De activiteiten passen telkens onder één van de 10 positieve stappen om je goed in je vel te voelen. Hoe je aan de slag kan lees je hier.

Warme Steden

Met het pilootproject Warme Stad zetten 5 lokale besturen van centrumsteden (Gent, Genk, Brugge, Leuven, Turnhout) in op geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren(0-24j) door een ondersteunende omgeving voor hen uit te bouwen. Met een studiedag in mei 2019 over de integrale aanpak ‘Warme Stad’ hopen we alle steden en gemeenten in Vlaanderen te inspireren tot een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat de veerkracht van jongeren versterkt. Meer info.

Zilverwijzer

Vanaf je 60ste verandert er wel wat in je leven: lichamelijke veranderingen, je aanpassen na je pensioen, verlies van vrienden en geliefden. En net hierop wil Zilverwijzer inspelen. Zilverwijzer is een groepsmethodiek om de geestelijke gezondheid van zestigplussers te bevorderen. Zo kunnen ook ouderen het beste uit zichzelf kunnen halen en optimaal van het leven genieten. Zilverwijzer Woonzorgcentra richt zich specifiek op een positieve geestelijke gezondheid bij de bewoners van woonzorgcentra. Woonzorgcentra van lokale besturen kunnen de sessies voor woonzorgcentra organiseren. Lokale besturen kunnen Zilverwijzer als groepsmethodiek aanbieden. Interesse? Contacteer het Logo in jouw buurt.

Goed-Gevoel-Stoel

Eén op zeven inwoners van ons land moet vechten om te overleven. Ze hebben problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen. Als je zoveel zorgen hebt, klinkt ‘je goed in je vel voelen’ wel heel veraf. De Goed-Gevoel-Stoel is een methodiek om samen met maatschappelijk kwetsbare mensen te werken aan geestelijke gezondheid. Lokale besturen kunnen de Goed-Gevoel-Stoel aanbieden en zo ook inzetten op het mentaal welbevinden van maatschappelijk kwetsbare mensen.

NokNok

NokNok is een campagne voor jongeren (12-16 jaar) om de eigen veerkracht te verhogen. Op www.noknok.be vinden jongeren info en oefeningen om zich goed in hun vel te voelen, gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. Wie met jongeren werkt kan aan de slag met de inspiratielijst met veerkrachtversterkende activiteiten of kan de workshop ‘Oppeppers voor een tienerhoofd’ volgen. Lokale besturen kunnen ook bijdragen door promo te maken via de eigen kanalen (gemeenteblad, website, …).

Op zoek naar ondersteuning voor het proces in je gemeente?

Het Lokaal Gezondheidsoverleg staat daarnaast alvast klaar om aan de hand van de methodiek Gezonde Gemeente de gemeente bij te staan in het streven naar een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht. 

Op zoek naar meer inspiratie?

Neem een kijkje bij de andere projecten van Gezond Leven.