Groepsopvang schoolgaande kinderen

In de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven het project ‘Actieve kinderopvang’.

Doel

Actieve kinderopvang focust op de invulling van een kwaliteitsvolle werking rond beweging, voeding, en de preventie van lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang. Deze werking heeft oog voor een vrij bewegingsaanbod, actief toezicht, de beperking van lang stilzitten, een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod, geschikte stimuli en relevante afspraken (keuzevrijheid, kinderparticipatie, rolmodel, sociaal veilige omgeving,…). Je krijgt een hoop tips en materialen mee om je eigen buitenschoolse opvang energieker te maken.

Vorming

Tijdens deze vorming leer je aan de slag gaan met de materialen van Actieve kinderopvang om een werking rond gezonde voeding en beweging op te starten of verder uit te bouwen in jouw kinderopvang. Je wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen rond gezonde voeding, beweging en lang stilzitten en je krijgt een hoop tips en tools mee om je eigen kinderopvang gezonder en energieker te maken.

Praktische info voor scholen die zelf voor- en naschoolse opvang voorzien:

Vorming wordt gegeven door MOEV. Inschrijven via MOEV.

De vorming:

 • is geschikt voor begeleiders, leerkrachten en directie van scholen die zelf voor- en naschoolse opvang voorzien.
 • kost 75€
 • gaat door op een datum en locatie naar keuze (in samenspraak met MOEV)

Praktische info voor organisaties buitenschoolse opvang:

Voor deze vorming werken we samen met de Vlaamse Logo’s en specifiek opgeleide lesgevers.
Contacteer het Logo uit uw regio om in te schrijven en geef voorkeur voor datum en locatie door.”

De vorming:

 • is geschikt voor begeleiders en coördinatoren van buitenschoolse opvang
 • kost 255€ + verplaatsingskosten
 • gaat door op een datum en locatie naar keuze (in samenspraak met lesgever)

Materialen

Binnen dit project zijn er handige materialen ontwikkeld. Initiatieven en zelfstandige buitenschoolse opvang kunnen deze hieronder gratis downloaden of via de webshop als gedrukt exemplaar aankopen.

Scholen die zelf voor- en naschoolse opvang aanbieden kunnen deze materialen verkrijgen via MOEV.

een uitgebreide handleiding:

 • met alle thematische en praktische info om aan de slag te gaan
 • met screeningsinstrumenten om het huidige voedings- en bewegingsbeleid te screenen, verbeterpunten voor te stellen en acties te formuleren:
  • Gezondheidsmatrix. Vul in de matrix in welke activiteiten, afspraken en maatregelen er al bestaan binnen een bepaald thema, en kijk waar de leegtes zich
  • Checklist aanbod
  • Checklist aanbod tussendoortjes.
  • Checklist beweging en lang stilzitten.
  • Zelfevaluatie Actief toezicht.
 • met een Gezond gedacht bordspel voor het personeel om draagvlak te creëren en iedereen te sensibiliseren rond de verschillende gezondheidsthema’s. Dit bordspel heeft weetvragen, stellingen en actievere tussendoortjes. Speel het met het hele team en ontwikkel samen spelenderwijs een beleid en gezamenlijke standpunten.

80 leuke actieve spelfiches voor de kinderen, waar je enkel kosteloos of goedkoop materiaal voor nodig hebt. De spelfiches zijn ontworpen rond verschillende motorische vaardigheden. Elk spel heeft drie niveaus, zodat kinderen van alle leeftijden kunnen deelnemen.

affiches en brochure om ouders te informeren over de gezonde actie