Duidelijke afspraken zijn nodig in je opvang: zo hou je alles draaiend. Ook wat jullie voedingsbeleid betreft, zijn er afspraken. En daar breng je alle ouders best van op de hoogte.

Afspraken rond voeding in je kinderopvang

De afspraken die jullie opvang heeft rond voeding, kunnen over heel wat aspecten gaan. Aspecten als: 

 • Hoe brengen ouders de borst- of flesvoeding mee? 
 • Wie zorgt voor traktaties bij verjaardagen? 
 • Wat drinken de kinderen in de opvang? 
 • Hoe laat zijn de eetmomenten? 

Bespreek deze algemene afspraken best tijdens het intakegesprek, onthaal- of wenmoment, a.d.h.v. het huishoudelijk reglement. Maak een beknopte, heldere samenvatting van je reglement met bijvoorbeeld 10 punten die elke ouder zeker moet weten. En gebruik dat als kapstok voor jullie gesprek. 

Zijn er anderstalige ouders? Die begrijpen het reglement misschien niet. Maak daarom een aangepaste versie waarop de belangrijkste regels in pictogrammen staan, of een samenvattende vertaling. 

Naast algemene zijn er ook specifieke afspraken die je met ouders moet bespreken, omdat ze voor elk kind anders zijn. Zoals de hoeveelheid flesvoeding die het kind nodig heeft, of het kind voedselallergieën heeft, of het vegetarisch of halal eet … 

Visie over voeding van je kinderopvang

Op het intakegesprek of onthaalmoment

Het intakegesprek of onthaal- of wenmoment is de ideale gelegenheid om de visie van jullie kinderopvang rond voeding aan de ouders uit te leggen en ze mee te delen wat de belangrijkste principes rond voeding van jouw kinderopvang zijn. Ouders krijgen heel veel info op zo’n moment. Bundel de belangrijkste info daarom best in een mapje. Zo kunnen ze het thuis nog eens bekijken. 

In dit voorbeeld zie je hoe je de visie van je opvang rond voeding, beweging en lang stilzitten kan invullen. 

Op een fysieke plek in je opvang

Je kan jullie visie rond voeding ook op een goed zichtbare plek in jullie opvang meedelen. Wat denk je van een gezonde muur? Hang er een affiche van de voedingsdriehoek, het weekmenu, kindertekeningen, foto’s van de kinderen tijdens eetmomenten, leuke en informatieve folders …

Dagelijks contact met ouders is een must

Bij de breng- of afhaalmomenten: een persoonlijke babbel

Je ziet de ouders heel even ’s ochtends en ’s avonds. Die momenten, hoe kort ook, zijn ideaal om even te bespreken wat hun kind zoal gegeten heeft. 

Vraag bij het brengmoment hoe de afgelopen nacht, ochtend of zelfs het voorbije weekend is verlopen, ook wat voeding en slaap betreft. En bij het afhaalmoment kan je de dag kort bespreken. 

Tip: blijf concreet. Alleen zeggen dat het kind goed of slecht heeft gegeten, is niet genoeg. Geef mee wat, hoe, wanneer of hoe vaak het gegeten heeft. Je kan misschien foto’s van een eetmomentje tonen. Dat is een ideale gespreksstarter! 

Heen-en-weerschriftjes: handig en overzichtelijk

Is het te druk tijdens de breng- en afhaalmomenten? Gebruik dan een heen-en-weerschriftje om te communiceren met de ouders. Noteer hierin 

 • wat het kindje gedaan heeft;
 • wat het gegeten heeft. Geef niet alleen mee hoeveel melk het gedronken heeft, geef ook leuke anekdotes mee. 
  Tip: gebruik de post-its  van dit project of foto’s van het kind in de groep. Die zullen je boodschap versterken.
 • de aankomende verjaardagen …

Heen-en-weerschriftjes zijn ook vervangbaar door online platformen/mailings waarmee je elke dag schriftelijk kan communiceren met de ouders. Pas hier dezelfde tips op toe.

Pak uit met jullie beleid rond voeding

Het is een goed idee om duidelijk aan ouders te laten weten wat er zoal gegeten wordt in jullie opvang. Dat kan op verschillende manieren. Hier enkele tips.

 • Hang het weekmenu op een zichtbare plaats waar ouders veel komen. Maak er een blikvanger van, met pictogrammen, foto’s, aantrekkelijke kleuren … Dat maakt het begrijpelijker! Knutsel een menu, of maak er eentje op de computer en druk het af. Zet in de kolommen alle eetmomenten (ontbijt, tussendoortje voormiddag, warme maaltijd, tussendoortje namiddag). En in de rijen de dagen van de week. Voorzie genoeg ruimte per eetmoment: zo kan je er foto’s van de ingrediënten inkleven. 
 • Kleef magneetstukjes op het weekmenu en op de foto’s, zo kan je het weekmenu gemakkelijk aanpassen. Of werk met een magneetbord.
 • Je kan weekmenu’s voor verschillende leeftijdsgroepen onder elkaar in één planning tonen. Of je kan een apart weekmenu maken per leeftijdsgroep. 

Wil je tips voor het opstellen van een weekmenu? Die vind je hier.

Breng voedingsmomenten van je opvang in beeld

Hang foto’s van de kinderen tijdens voedingsmomenten: wanneer ze eten, mee helpen aan tafel, tijdens het vieren van een verjaardag ... Of projecteer ze digitaal, deel ze via sociale media …

Als er foto’s van de kinderen zichtbaar zijn in je opvang, dan zullen ouders er zeker over praten. 

 • Zorg dat alle kindjes op een positieve manier in beeld komen en dat het recente foto’s zijn.
 • Kies voor foto’s die iets vertellen over wat het kind die dag gedaan heeft in de opvang. Dit is een makkelijke manier om een gesprek te starten met de ouders.
 • Zoek foto’s die tonen dat de kinderen goed in hun vel zitten. Bv. foto’s van de kinderen die genieten van een gezonde traktatie.

Informeer ouders over het thema voeding 

Is er iets veranderd in je opvang? Heb je een andere cateraar, gaan jullie een weekje rond een bepaald thema werken, wil je een actie in de kijker zetten ... Of wil je een oproep doen tot medewerking? Dat kan op verschillende manieren! 

 • Via folders of brieven
  En spreek er ook eens even over met de ouders. Want het kan gerust dat een folder ongelezen in de vuilbak belandt … 
 • Via e-mail of sociale media
  Ideaal om gezonde receptjes uit te wisselen tussen ouders onderling en tussen ouders en je kinderopvang. Gebruik deze mediakanalen niet voor persoonlijke informatie over de kinderen, die kan je beter face to face vertellen. 
 • Via jullie website
  Heb je een website? Ook daarop kan je communiceren over voeding. Zo kan je hier de visie van de opvang over voeding toelichten. Gebruik deze banner  om de visie te communiceren. 
  Ook algemene informatie over voeding bij jonge kinderen (bv. hoe stel je een gezond ontbijt samen, wat zijn gezonde tussendoortjes …) verdienen daar een plaats. Net als foto’s en filmpjes (ga hierbij na of dit mag vanwege privacy) en lekkere receptjes. Zorg er wel voor dat dit niet het enige communicatiemiddel is.

Activiteiten met ouders in je opvang 

Wil je ouders wel eens uitnodigen in jullie opvang? Dat is dé geknipte gelegenheid om samen rond voeding te werken. Denk eerst na wat je precies wil doen en bereiken. Afhankelijk daarvan zal een bepaalde activiteit meer of minder geschikt zijn.

 • Je wil interactie tussen ouders onderling en tussen ouders en opvang. 
  Kan lekker gezellig worden! Organiseer een oudercafé. Zo kunnen ouders gezellig napraten als ze hun kind komen halen.  
  • Alle ouders zijn welkom, en elke ouder kan aansluiten wanneer hij/zij zelf wil of kan (binnen een bepaalde tijdsperiode).
  • Je leidt een thema in aan de hand van enkele stellingen. Daarna kunnen ouders vrijblijvend discussiëren en ideeën opdoen van elkaar. Of organiseer zo’n bijeenkomst rond veel gestelde vragen, zoals over de overgang van de opvang naar de kleuterschool. Dat betekent niet per se dat een begeleider het antwoord zelf moet kennen. De uitwisseling van ervaringen tussen ouders is hier het belangrijkst.
  • Is er veel meertaligheid, probeer de thema’s dan visueel te tonen aan de hand van foto’s en afbeeldingen. Afbeeldingen kunnen ook een aanzet zijn tot uitwisseling van ervaringen.
  • Je biedt natuurlijk gezonde snacks en drankjes aan … En waarom geen bewegingstussendoortje?
  • Je kan ook aan de ouders vragen om een traditioneel gerechtje thuis te maken en mee te brengen.
 • Je wil informeren en sensibiliseren over een bepaald aspect van voeding.
  Zet een kraampje op met vers gesneden fruit waar iedereen rijkelijk van kan eten. Je kan tegelijk op een spontane manier over gezonde thema’s praten met de ouders.
 • Je wil ouders betrekken bij beslissingen en bij de uitwerking van acties rond thema voeding.
  • Je kan ouders motiveren om een halfuurtje tijd te maken om met hun kindje te ontbijten in de opvang.
  • De opvang kan zelf voor gerechtjes zorgen waarbij uitleg gegeven wordt. Ongezondere voedingsmiddelen kunnen ook aan bod komen.
  • Ouders kunnen ook zelf het ontbijt van hun kindje meebrengen. Zo kan je zien wat en hoeveel ze geven en ouders kunnen zo in gesprek gaan met elkaar. 
  • Organiseer een feest.
  • Maak infofolders.

Wanneer kan je een oudermoment organiseren?

Dit hangt af van het soort activiteit, de voorkeur en beschikbaarheid van de ouders en begeleiders, bijvoorbeeld:

 • Bij het breng- of afhaalmoment:
  Dit kost minder tijd voor de ouders, want ze moeten niet extra naar de opvang komen en ze kiezen zelf hoe lang ze blijven. Bijvoorbeeld: organiseren van oudercafés, workshops, kraampjes, mening ouders vragen …
 • In het weekend:
  Het is niet evident om ouders en begeleiders te motiveren om in het weekend tijd vrij te maken. Als dit niet te frequent voorkomt en als je er goed over communiceert, is het wel mogelijk.
  De dagelijkse organisatie in de opvang moet dan niet gebeuren, waardoor zowel ouders, begeleiders als kinderen al hun aandacht aan het oudermoment kunnen besteden. 

Tip: Probeer ouders zowel mondeling als schriftelijk uit te nodigen. Mondeling contact is vaak het meest effectief, maar ook via het heen-en-weerschriftje, een brief, e-mail, website … kan je ouders uitnodigen.

Alle ouders evenveel betrekken is niet mogelijk. Niet alle ouders hebben daar behoefte aan. En dat is oké. Sommige ouders zijn alleen begaan met het wel en wee van hun kind. Andere ouders zijn nieuwsgierig naar alles wat er in de opvang gebeurt. Weer andere ouders zijn altijd bereid om een handje te helpen. Ook bij problemen met de opvang, kunnen ouders vaak een onverwachte steun zijn.