Waarom werken aan gezondheid in de kinderopvang?

Om de gezondheid van de kinderen te verbeteren

Een gezonde levensstijl is niet alleen een individuele keuze. De allerkleinsten zijn nog te jong om zelf te kiezen, en daarnaast worden de keuzes van baby’s, peuters, kleuters en kinderen in de opvang vooral beïnvloed door hun fysieke en sociale omgeving. Kinderen brengen een groot deel van hun dag door in de opvang, dus de invloed van de kinderopvang is groot. 

De gezondheid van jonge kinderen verbeteren heeft heel wat voordelen. Jong geleerd, is oud gedaan! (On)gezond gedrag wordt voor een groot deel bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Preventie van ongezond gedrag bij kinderen draagt dus bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd. En het is ook makkelijker jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.

Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben door hun lagere socio-economische status veel minder kans op een goede gezondheid dan kinderen die uit een gezin komen dat hoger op de sociale ladder staat. Door kinderen te motiveren om gezond te leven en als opvang zélf een gezonde leefomgeving te zijn, kun je die gezondheidsongelijkheid helpen verminderen.

Voor de ouders

Ouders willen het beste voor hun kinderen en waarderen het natuurlijk als de kinderopvang aandacht besteedt aan gezondheid. De kinderopvang is vaak ook voor ouders een laagdrempelige plaats om vragen rond gezondheid te stellen. 

Ouders die er thuis een gezonde leefstijl op nahouden, zien dit nu ook ondersteund in de kinderopvang. Of, Gezonde Kinderopvang kan ouders ook inspireren thuis een gezondere leefstijl te hanteren.

Voor de kinderopvang zelf

De aandacht voor gezondheid en een gezonde leefstijl in de kinderopvang:

  • biedt de organisatie de kans zich te profileren;
  • helpt om een duidelijke visie op gezondheid en gezonde leefstijl te formuleren en in het beleid op te nemen;
  • versterkt de gedachte dat ouders en kinderopvangorganisaties partners zijn in de opvoeding van het kind en dat zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben;
  • helpt samenhang te brengen in de activiteiten rondom gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden;
  • helpt om meer kwaliteit rond gezondheid te bieden.

Omdat de overheid aanmoedigt dit te doen

De kinderopvang moet zorgen voor een veilige en gezonde omgeving. Voor de opvang van baby’s en peuters ben je dan ook verplicht te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Voor de opvang van schoolkinderen kan je een attest van toezicht of erkenning aanvragen zowel voor gezins- als groepsopvang. Hier zijn ook voorwaarden aan verbonden.

Andere regelgeving over gezondheidsbeleid:

De Vlaamse overheid werkte een gezondheidsdoelstelling uit om duidelijke prioriteiten vast te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid. Het strategische plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ focust op de implementatie van het gezondheidsbeleid in verschillende contexten, waaronder kinderopvang. In het plan vind je niet alleen een algemene, overkoepelende gezondheidsdoelstelling, maar ook een specifieke voor de tak kinderopvang.

Overkoepelende gezondheidsdoelstelling

In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. 

Subdoelstelling voor de setting gezin

Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de voorzieningen en initiatieven in de kinderopvang van baby’s en peuters en in de opvang van schoolkinderen buiten de school, een beleid dat gezonde leefstijl bij kinderen bevordert dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Door werk te maken van een gezondheidsbeleid in je opvang, draag je automatisch je steentje bij aan de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) zijn 17 doelstellingen die de Verenigde Naties in september 2015 hebben goedgekeurd. Ze staan allemaal in het teken van duurzame ontwikkeling en hebben 2030 als deadline. Eén daarvan houdt de promotie van een goede gezondheid en welzijn voor iedereen in (SDG 3).