Bevolkingsonderzoeken naar kanker

De gezondheidsdoelstelling voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals-, borst- en dikke darmkanker bestaat uit één hoofddoelstelling en 5 subdoelstellingen.

De hoofddoelstelling

Tegen 2020 zijn de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en dikke darmkanker efficiënt georganiseerd, rekening houdend met kosteneffectiviteit en met maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties op vlak van bevolkingsonderzoek. Ze dragen bij tot gezondheidswinst voor de bevolking van Vlaanderen. Dat is kort de hoofddoelstelling.

Subdoelstellingen

Naast de hoofddoelstelling zijn er ook 5 subdoelstellingen gekoppeld op het vlak van goed bestuur, participatie en de kwaliteit van de 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Wie doet wat?

Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) is het aanspreekpunt voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteunt het CvKO met informatie, documentatie en advies. Dat gaat van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, over settings en thema’s tot het ontwikkelen van methodieken en materialen rond de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Verder helpt het Vlaams Instituut Gezond Leven het CvKO bij de implementatie van methodieken, door bijvoorbeeld de Logo’s te ondersteunen die de methodieken tot de juiste doelgroep brengen.

Lokaal

Ben je een lokaal bestuur en wil je iets te doen rond de bevolkingsonderzoeken naar kanker? Contacteer dan je Logo. Je lokale actie kan kaderen binnen het concept Gezonde Gemeente.

Meer weten over de bevolkingsonderzoeken naar kanker? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of mail naar info@bevolkingsonderzoek.be.

Bekijk hier de drie infofiches over borstkankerbaarmoederhalskanker en dikkedarmkanker.