De groep ouderen wordt steeds groter door de medische vooruitgang en de betere levensomstandigheden. De langere levensverwachting die daaruit volgt, zorgt voor heel wat mogelijkheden en kansen die er vroeger niet waren.
Mensen leven langer, zijn langer gezond. Dit zorgt ervoor dat ouder worden niet meer hetzelfde is als 50 jaar geleden. Maar hoe langer we leven, hoe groter de kans ook wordt dat we te maken krijgen met leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen.

Vergrijzing versus actieve bevolking

Langer leven gaat gepaard met enkele belangrijke uitdagingen: een grotere vraag naar gezondheidszorg, gezondheidssystemen aanpassen aan de behoeften van een vergrijzende bevolking en daarbij zorgen dat het allemaal uitvoerbaar en betaalbaar blijft in een samenleving met een kleinere 'actieve' bevolking. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen streven naar langer leven, maar vooral ook naar gezond en gelukkig ouder worden.

Ouderenbeleid

De komende decennia zal daarom het ouderenbeleid een steeds belangrijker plaats innemen. Het doel van dit beleid? De levenskwaliteit van ouderen zo lang mogelijk veiligstellen en hun onafhankelijkheid en mobiliteit bewaren. Valpreventie bij ouderen is daar een onderdeel van.

Gezondheidsdoelstelling

Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt nauw samen met het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse Logo’s om valpreventieprojecten op te zetten en te begeleiden. Dit kadert binnen volgende gezondheidsdoelstelling: “In het jaar 2002 moet het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer en in het verkeer afnemen met 20 %.” De gezondheidsdoelstelling werd nog niet hernieuwd, maar er worden op verschillende domeinen wel initiatieven genomen om het aantal ongevallen in de privésfeer te doen afnemen zoals de valpreventieprojecten BOEBS en Week van de Valpreventie.

Valpreventieprojecten

BOEBS

Blijf Op Eigen Benen Staan (BOEBS) is een project om vallen bij ouderen te voorkomen. BOEBS wil de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van ouderen in de kijker zetten en stimuleren. BOEBS focust op beweging en veilige omgeving. Wil je de ouderen in je gemeente laten genieten van een kwaliteitsvolle oude dag? En dat liefst zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving? BOEBS of ‘Blijf Op Eigen Benen Staan’ ondersteunt de gemeente, het OCMW en lokale organisaties die werken voor en met ouderen aan meer beweging en een veilige woon- en leefomgeving.

Week van de Valpreventie

De ‘Week van de Valpreventie’ heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie. Tijdens deze week worden alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers (iedereen die in contact komt met 65-plussers) aangesproken om samen te werken rond val- en fractuurpreventie.

De ‘Week van de Valpreventie’ is een samenwerking tussen het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het Vlaams Instituut Gezond Leven en het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO), met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Om meer te weten over hoe het EVV val-en fractuurpreventie onder de aandacht brengt van thuiswonende ouderen, ouderen in woonzorgcentra, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers neem dan zeker een kijkje op www.valpreventie.be