Je wil aan de slag met het Gedragswiel, maar zoekt nog wat inspiratie? Geen nood. Verschillende collega-gezondheidsbevorderaars gingen jou al voor en bezorgden ons hun ervaringen met het model. De een paste het Gedragswiel toe binnen een literatuuronderzoek, de ander integreerde het in de leerstof voor studenten. Voorbeelden bij de vleet die aantonen dat je op tal van manieren en binnen tal van thema’s bezig kan zijn met gedragsinzichten om gezondheid te bevorderen. Benieuwd?

Krijg je graag een papieren exemplaar in de brievenbus? Dat kan. Vraag er gewoon eentje aan via mail!

Gedragswiel als springplank naar gezonder eetpatroon

De Diabetes Liga gebruikte het Gedragswiel binnen het project Halt2Diabetes. “Gezond Leven stond mee in voor de vorming van de HALT2Diabetes-diëtisten, ter voorbereiding van de groepssessies, en spitste het Gedragswiel toe op het thema diabetespreventie. De diëtisten gingen aan de slag om de drempels voor een gezond eetpatroon te plaatsen binnen het Gedragswiel en ook uit te werken in oefeningen die ze kunnen uitvoeren met de deelnemers in de groepssessies. De diëtisten die deze groepssessies begeleiden passen het Gedragswiel nu toe in het coachen van de deelnemers naar een gezond eetgedrag. Daarnaast werken wij ook aan een e-learning over preventie van diabetes, type 2, waarin het Gedragswiel een centrale plaats inneemt.”

IMG 20191202 193309

Aurélie Lampaert, Diabetes Liga

Ook CM ging met het Gedragswiel rollen

CM paste het Gedragswiel toe binnen het educatief pakket rond mondhygiëne ‘Ben de Bever’. Elke Ghyllebert en haar teamgenoten vonden het belangrijk om naast info over het gebit en een goede mondhygiëne ook een luik te brengen over de determinanten die het gedrag beïnvloeden. Want zo krijgen leerkrachten de nodige inzichten om met de leerlingen aan de slag te gaan.

Elke Ghyllebert (CM) over het Gedragswiel

Elke Ghyllebert

Het Gedragswiel krijgt meer mensen op de fiets

Mobiel 21 gebruikte het Gedragswiel als basis voor een cahier over de effectiviteit van beloonsystemen om meer mensen op de fiets te krijgen. Evelien Bossuyt: “Wanneer je meer mensen op de fiets wil krijgen, dan is het belangrijk om alle elementen van het wiel te bekijken: Kan mijn doelgroep vlot fietsen en kent ze de verkeersregels? Welke aspecten van de context zijn een barrière om mensen op de fiets te krijgen? Wat zijn de drijfveren om wel of niet te fietsen? Het Gedragswiel kadert die beloonsystemen in een bredere context. Het is een handige checklist om te zien op welke factoren je nog kan werken om het gedrag duurzaam te laten veranderen.”

Evelien Bossuyt

Evelien Bossuyt, Mobiel 21