Mensen bewegen tot gedragsverandering doe je door het juiste type motivatie, namelijk een autonome motivatie, los te maken bij de doelgroep. Die voorspelt immers of iemand pogingen zal ondernemen om het gedrag te veranderen en dit ook vol zal houden.

Maar hoe doe je dat nu? Op een kwaliteitsvolle manier motiveren? Wel: door tegemoet te komen aan de drie universele psychologische basisbehoeften van elke mens: autonomie, verbondenheid en competentie. 

 • Autonomie verwijst naar het gevoel van keuze en vrijheid in het handelen, denken en voelen, zodat je aan het roer staat van je eigen leven.
 • Verbondenheid is het voelen van een connectie met anderen en je gewaardeerd voelen.
 • Competentie gaat over je bekwaam voelen om gewenste doelen te bereiken.

Deze behoeften vormen samen het abc (autonomie, verbondenheid, competentie) van de zelfdeterminatietheorie (Vansteenkiste & Soenens, 2015). 

Hoe beter deze behoeften ondersteund worden, hoe meer mensen vanuit duurzame en zinvolle drijfveren gemotiveerd zijn, wat een gunstig effect heeft op de gedragsverandering. Je zal dan niet je gedrag veranderen omdat je vindt dat het zo hoort of omdat anderen je hiervoor meer waarderen (gecontroleerde drijfveren), maar omdat je er het nut van inziet, omdat het past bij je normen, waarden en identiteit, of simpelweg omdat je het plezierig vindt (autonome drijfveren).

Beluister professor Maarten Vansteenkiste over hoe jij je kind motiveert aan de hand van het ABC van de zelfdeterminatietheorie. 

Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.

Referenties

Deze teksten kwamen tot stand met de hulp van prof. dr. Leen Haerens en prof. dr. Maarten Vansteenkiste.

 • Aelterman, N., De Muynck, G., Haerens, L., Vande Broek, G. & Vansteenkiste, M. (2017). Motiverend coachen in de sport. Acco. 
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327...
 • La Guardia, J. (2017). Self-Determination Theory in Practice: How to Create an Optimally Supportive Health Care Environment. Retrieved from http://selfdeterminationtheory...
 • Ng, J. Y. Y., Ntoumanis, N., Thogersen-Ntoumani, C., Deci, E. L., Ryan, R. M., Duda, J. L., & Williams, G. C. (2012). Self-Determination Theory applied to health contexts: a meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, 7(4), 325–340.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness.
 • Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational psychologist, 41(1), 19-31.
 • Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic Psychological Need Theory: Trends, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion.
 • Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco.