Overzicht

Opzet:

De deelnemers bespreken met elkaar hoe ze met moeilijke situaties in het verleden zijn omgegaan.

Duur:

15 min – 30 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Benodigdheden:

VoorbereidingDruk de spiekkaart af voor jezelf als begeleider

Werkwijze

1. Verspreiden

Alle deelnemers verspreiden zich onafhankelijk van elkaar in het lokaal of de uitgekozen plek.

  2. Sta stil

  Als de begeleider “Sta stil” roept, dan stopt iedereen.

   3. Duo’s vormen

   Elke deelnemer vormt een duo met een andere deelnemer die het dichtst bij staat.

    4. Vraag & uitwisseling

    De begeleider stelt een vraag (kies vragen van de spiekkaart).
    De duo’s wisselen hun antwoorden uit.
    Herhaal stap 1 tot en met 5.

     Einde van de wisselwandeling

    Het spel eindigt wanneer 5 probleemsituaties zijn besproken. Je kan ook een speltijd vastleggen.

     Volwassenen
     Doen en ervaren
     15-30 min
     ‘Krachtboom!’
     Groep
     Oranje bol
     Omgaan met moeilijke momenten