Overzicht

Opzet:

Leer je sterktes en kwaliteiten kennen en zet ze op een nieuwe manier in! Iedereen heeft een unieke set van sterktes. Door je krachten optimaal te gebruiken krijg je meer energie en voel je je beter in je vel.

De sterkte-taart is een oefening die je voor allerlei thema’s kunt inzetten: voor het ontdekken van sterktes, en ook voor het in kaart brengen van vaardigheden.

Duur:

15 min – 30 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Coachingstijl:

Beeldend & creatief coachen, natuurcoachen

Benodigdheden:

 • Een bos of park in de buurt
 • Lijst - sterktekaart of een overzicht van sterkten via de oefening ‘Leer je sterktes kennen’ op geluksdriehoek.be

Werkwijze

Ronde 1  

 • Laat de deelnemer(s) 10 minuten alleen in het park of bos wandelen en één object vinden dat hen aanspreekt. Het kan van alles zijn, als ze het maar aantrekkelijk vinden.
 • Jij blijft op een vaste plek staan en tekent in het zand met behulp van takken een taart met net zoveel taartpunten als er deelnemers zijn.
 • Als de deelnemer(s) terugkomen, vraag je hen om hun object in een taartpunt te leggen.
 • Dan zeg je: “Deze hele taart stelt jullie sterktes voor.”
 • Vraag een deelnemer naar de kenmerken van het object. Bijvoorbeeld: de veer met strepen, wat zie je er allemaal aan? Vertel er eens over?
 • Als de veer een sterkte zou zijn, welke sterkte is het dan? Een veer kan staan voor zachtheid die iemand in zich heeft, een opgerolde varen voor geduld. Klimop kan staan voor vasthoudendheid.
 • Is dit herkenbaar?

Groep

Herhaal voor elke deelnemer in de groep. En stimuleer uitwisseling tussen de groepsleden.

Ronde 2 (optioneel)

 • Laat de deelnemer(s) één sterkte kiezen uit de sterkte-kaart.
 • Geef hen de opdracht om elk 3 objecten te zoeken. Ze krijgen hiervoor 10 minuten de tijd.
 • Elk object staat voor een activiteit die de deelnemer(s) kunnen doen met deze sterkte.
 • Laat de deelnemer(s) hun activiteiten benoemen. Stimuleer uitwisseling van ervaringen.

Bronnen

Backus, H. (2021). Wandel coaching bij stress en onzekerheid: 7-stappenplan voor coaches die de natuur in willen.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. (2023). Leer je sterktes kennen. Gezond Leven. https://geluksdriehoek.be/oefeningen/leer-je-sterktes-kennen

Doelgroep
Één-op-één
Volwassenen
Jezelf kunnen zijn
Omgaan met moeilijke momenten
Horen
Doen en ervaren
Verbeelding
15-30 min
‘Krachtboom!’