Overzicht

Opzet:

Met deze oefening leren de deelnemers verwoorden waarvoor ze dankbaar zijn.

Duur:

15 min – 30 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Coachingstijl:

Beeldend coachen, spelcoachen

Benodigdheden:

Voorbereiding
 • Nakijken of er een internetverbinding is
 • Het filmpje klaarzetten
 • Dankbaarheidszinnen op een bord of flap papier uitschrijven
 • Kies 1 van de opties van stap 3

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1. Video

Bekijk de video ‘Dank je wel in verschillende talen’. In het filmpje wordt in 29 talen ‘Dank je wel’ gezegd.

  2. Dankbaarheid?

  Dankbaarheid, wat is dat? Schrijf onderstaande zinnen op een bord of flap papier: Dankbaarheid is …

  … het leven waardevol vinden.

  … nu leven.

  … de wereld rondom je zien.

  … vertellen wat je goed vindt.

  … genieten van mooie dingen.

  … leren begrijpen waarom er problemen zijn.

  … aanvaarden dat er problemen zijn.

  … feest vieren omdat je leeft.

   3. Uitwisseling

   Welke zin over dankbaarheid spreekt het meeste aan? Wanneer is het gemakkelijk om dankbaar te zijn? Bespreek voorbeelden, geef als begeleider aan hoe je dankbaarheid hebt gezien. Welk deel van ‘dankbaar zijn’ is moeilijk? Wat kan helpen om meer dankbaar te zijn?

    4. Het dankbaarheidsspel

    Er zijn 2 varianten:

    Variant 1: scrabblespel


    Neem de letterblokjes van het spel Scrabble en leg deze omgekeerd op tafel. Elke deelnemer mag om beurt een steentje nemen. Met de letter die erop staat, mogen de deelnemers benoemen waarvoor ze dankbaar zijn.
    Bijvoorbeeld: “De A van Aanwezig zijn op een familiefeest.”

    Variant 2: dankbaarheidalfabet

    Laat de deelnemers het alfabet verticaal op een blad papier schrijven (of druk het werkblad ‘Alfabet’ voor elke deelnemer af). Laat elke deelnemer om de beurt voor een letter van het alfabet benoemen waarvoor die dankbaar is. Start met A.
    Bijvoorbeeld A: “ik ben dankbaar voor asperges.”

    Ga door tot de letter Z of tot de tijd om is.

     Één-op-één
     Volwassenen
     Doen en ervaren
     15-30 min
     ‘Krachtboom!’
     Groep
     Goed omringd zijn
     Zien
     Lezen