Overzicht

Opzet:

In ‘mijn krachtwoorden’ gaan de deelnemers verkennen wat hen kracht geeft door gevoelens en gedachten in beeld te brengen, te doorvoelen en verwoorden.

Duur:

15 min – 30 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Coachingstijl:

Biblio-coaching

Benodigdheden:

VoorbereidingAfdrukken van kopie van het werkblad: ‘Ik ben’-gedicht

Werkwijze

Uitschrijven ‘ik ben’-gedicht

Deel lege exemplaren van het ‘Ik ben’ -gedicht uit. Aan de hand van de opdrachten omschreven op het werkblad kunnen de deelnemers een gedicht maken met hun eigen krachtwoorden.

  Uitwisseling

  Deze uitwisseling kan zowel binnen één-op-één gesprekken als in groep plaatsvinden.

  Wat liep er moeilijk?

  →Wat liep er goed?

  →Hoe kan je kracht putten uit dit gedicht?

  →Is er een gedicht, quote, boek, songtekst, lied dat jullie kracht geeft?

   Bronnen

   ReLIT. (2023). Toolkit. https://www.relitfoundation.org/activity/toolkit ;

   EVPL. (2023). Shelf Help: Can Poetry & Writing Heal. https://www.evpl.org/posts/biblio-poetry-therapy/ ;

   Monroy-Fraustro, D., Maldonado-Castellanos, I., E.A. (2021). Bibliotherapy as a Non-pharmaceutical Intervention to Enhance Mental Health in Response to the COVID-19 Pandemic: A Mixed-Methods Systematic Review and Bioethical Meta-Analysis. Frontiers in Public Health, 9. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.629872 ;

   Groep
   Één-op-één
   Volwassenen
   Goed omringd zijn
   Omgaan met moeilijke momenten
   Horen
   Doen en ervaren
   Verbeelding
   15-30 min
   ‘Krachtboom!’