Overzicht

Opzet:

Waarden of idealen zijn belangrijke richtingaanwijzers om het leven vorm te geven. Het is echter niet altijd makkelijk om te leven naar deze waarden. ‘Mijn lijflied’ kan helpen om naar belangrijke overtuigingen of waarden te leven.

Duur:

15 min – 30 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Coachingstijl:

Muziekcoaching

Benodigdheden:

VoorbereidingAfdrukken van waardenkaart

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

Mijn waarden 

Nodig de deelnemer(s) uit om na te denken over wat ze belangrijk vinden in het leven.

Voorbeelden zijn: eerlijkheid, zorgzaamheid, …

Mogelijke hulpmiddelen zijn: een waardenspel of de waardenkaart die in de bijlage is toegevoegd.

Nodig de deelnemer(s) uit om 3 belangrijke waarden op een post-it te schrijven en op het papier te plakken.

Mijn themalied

Vraag de deelnemer(s) naar een lied dat veel voor hen betekent, dat vaak opgezet wordt. Laat hen het opschrijven op het papier.

Vraag of de deelnemer(s) een lied wil delen (met de groep). Dit lied zal worden afgespeeld.

Themalied en belangrijke waarden

Terug naar het eigen lied en papier.

Nodig de deelnemer(s) uit om na te denken over de waarden die ze in het begin van de oefening hebben gekozen en het lied dat ze hebben opgeschreven: hoe passen de drie waarden bij het lied? Stel verdiepende vragen indien nodig.

Uitwisseling

Zowel te gebruik binnen een groep- als één-op-één begeleiding

Welke instrumenten heb je gehoord?
Wat is de stijl van het lied?
Wanneer is het lied geschreven? En waarom?
Wat voor iemand was de schrijver en of zanger(es) van het lied?
Waar gaat het lied over?
Wat kan de betekenis zijn van het lied voor jou?
Welk gevoel komt er in je op? Wat maakt het lied bij je los?
Waarom is dit lied belangrijk voor je? (Peilen naar wat belangrijk is)

Bronnen

Beroepsvereniging voor Muziektherapeuten. (2023). Muziektherapie.

Musical Musings and creative thoughts. (2015). Anchor Charts.

Groep
Één-op-één
Volwassenen
Jezelf kunnen zijn
Zingeving – waarden – zelfkennis
Horen
Doen en ervaren
15-30 min
‘Krachtboom!’