Overzicht

Opzet:

Met de oefening ‘Positiespel over waarden’ denken deelnemers na over hun waarden aan de hand van stellingen: welke zaken vinden zij belangrijk?

Zo leren ze hun eigen waarden (en die van anderen) beter kennen en ontdekken ze hun eigen kompas.

Duur:

15 min – 30 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Coachingstijl:

Spelcoaching

Benodigdheden:

Bijlage oefening 4

VoorbereidingKies 3 stellingen uit de lijst in de uitleg

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1. Een open ruimte  

Ga met de deelnemers naar een open ruimte. Zorg voor een centraal punt (bijvoorbeeld een stoel) waar de deelnemers rond kunnen bewegen.

2. Even oefenen 

Vraag aan de deelnemers om in een cirkel rond de centrale plaats te gaan staan. Leg uit dat je een stelling zal voorleggen.

Als de deelnemers het eens zijn met de stelling, blijven ze in de buurt van het centrale punt. Als ze het niet eens zijn, dan stappen ze weg van de centrale plek. Bepaal samen het aantal stappen tot ‘helemaal oneens’.

Oefen dit met een eenvoudige uitspraak, bijvoorbeeld: “Ik heb thuis dieren waarvoor ik goed zorg”.

3. Drie uitspraken, drie waarden

Nu volgen 3 stellingen waar ze even moeten over nadenken. Na elke stelling nemen ze een positie in: dichtbij, veraf of ergens in het midden.

Tip: er is geen juist of fout antwoord. Elke mening telt! Het gaat erom dat de deelnemers hun eigen waarden en die van hun groepsgenoten beter leren kennen.

Kies 3 uitspraken uit het lijstje in de bijlage, of verzin zelf enkele ‘ik vind …’-uitspraken die gelinkt zijn aan waarden.

Na elke uitspraak zoek je samen met de deelnemers naar het waarom. Laat na elke stelling de deelnemers die eenzelfde positie innamen samen zoeken naar argumenten.

Laat elk groepje aan het woord: laat de deelnemers hun argumenten formuleren voor de groep.

Tip: geef ook mee dat de deelnemers van mening/positie mogen veranderen op basis van wat er gezegd wordt. Dat gebeurt ook in het echte leven: je luistert naar wat anderen je vertellen, je weegt dit af tegen je eigen waardenkompas en je stelt je idee bij op basis van die nieuwe inzichten.

4. Uitwisseling  

Bespreek in groep na waarom het interessant is om te ontdekken wat jij en anderen belangrijke waarden vinden: zo leer je jezelf en anderen beter kennen!

Geef enkele conclusies uit het gesprek of laat de deelnemers enkele besluiten formuleren:

We hadden dezelfde mening over …

We verschilden sterk in …

De meerderheid vond dat …

Groep
Volwassenen
Jezelf kunnen zijn
Zingeving – waarden – zelfkennis
Horen
Doen en ervaren
15-30 min
‘Krachtboom!’