Overzicht

Opzet:

Je moet iets ouds afleren om iets nieuws te leren. De deelnemers ondervinden welke problemen er komen kijken bij het afleren van eerdere associaties.

 • Het is moeilijk nieuwe concepten te leren zonder een aantal oude concepten af te leren.
 • De oude manier van doen belemmert het leren van nieuwe procedures.

Duur:

Max 15 min

Aard:

Zien | horen | lezen | schrijven of tekenen | doen en ervaren | verbeelding

Coachingstijl:

Energizer - spelcoaching

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1. Deelnemers briefen

Vraag alle deelnemers te gaan staan. Vertel hen dat je hen instructies gaat geven over in welke richting ze moeten kijken. Ze moeten hun hoofd draaien (alleen hun hoofd, niet hun lichaam) en in een bepaalde richting kijken.

  2. leg de details uit

  Als je “omhoog” zegt, moeten de deelnemers hun hoofd schuin houden en naar het plafond (of de hemel) kijken. Als je “naar beneden” zegt, moeten de deelnemers hun hoofd laten zakken en naar de vloer (of hun voeten) kijken. Als je “links” zegt, moeten de deelnemers hun hoofd naar links draaien. Als je “rechts” zegt, moeten de deelnemers hun hoofd naar rechts draaien.

   3. en start – geef aanwijzingen

   Zeg de woorden omhoog, omlaag, links en rechts in een willekeurige volgorde en moedig de deelnemers aan uw aanwijzingen op te volgen. Blijf in een redelijk snel tempo aanwijzingen geven.

    4. verander de betekenis van de woorden

    Vertel de deelnemers na ongeveer een minuut dat u een verandering gaat aanbrengen. Vanaf nu betekent ‘boven’ ‘beneden’ en omgekeerd. Dus als je “omlaag” zegt, moeten de deelnemers naar het plafond kijken. En als je “omhoog” zegt, moeten de deelnemers naar hun voeten kijken. Leg uit dat de betekenis van de woorden links en rechts hetzelfde blijft. Roep de 4 richtingen in een willekeurige volgorde af en vraag de deelnemers de instructies op te volgen. Herinner hen er echter aan dat ze de nieuwe betekenis van de woorden omhoog en omlaag moeten onthouden. Je zal veel ‘fouten’ zien en veel beschaamd gelach.

     5. sluit de sessie af

     Kondig na ongeveer een minuut het einde van de activiteit aan.

      (Groeps)gesprek

      Enkele richtvragen voor het (groeps)gesprek:
      Hoe moeilijk was het om instructies te volgen wanneer de betekenis van woorden werd veranderd?
      Heb je soortgelijke ervaringen gehad in het dagelijkse leven?

      Bronnen

      Session Lab. (2023). Bibliotheek. https://www.sessionlab.com/library ;

      Één-op-één
      Volwassenen
      Omgaan met moeilijke momenten
      Doen en ervaren
      ‘Krachtboom!’
      Groep
      Oranje bol
      Max 15 min