Kinderen en jongeren blijven verbazen. Hun interesses liggen soms mij-len-ver van de jouwe. En soms hebben ze knal dezelfde interesses als jou. Weet jij wat hen in beweging brengt? Weet je ook hoe moeilijk het is om te weten wat je leuk vindt? Belangstellingen in kaart brengen is een boeiend proces om elkaar te leren kennen en van daaruit een aanbod te zoeken.

Wie doet het al?

  • In het individueel werkcontract van de jongere in vzw Oranjehuis in Heule krijgt sport en vrijetijdsinvulling een plaats. Iedere IB heeft de opdracht met zijn jongere de dialoog hierover aan te gaan en tot actie te komen.
  • Een medewerker van het Gentse Lejo vzw vertelt het volgende over toen hij als externe begeleider in gesprek ging met jongeren van een andere vzw: : “Ik kwam in vzw Martens-Sotteau binnen met het idee ‘ik ben hier voor jullie, jullie zijn de moeite waard om een hobby te hebben’. Dat was echt een wereld van verschil. Ook de begeleiders stonden versteld van de snelheid waarmee de jongeren hun interesses deelden en aangaven wat ze nodig hadden. Wat ik wel cool vond, was dat de begeleiders meteen openstonden om hun afspraken rond vrije tijd aan te passen. En dat ze daarvoor ook naar de jongeren luisterden. Het gaf me toen kippenvel en nu weer. Want dat was zo schoon … Het waren echt de jongeren die een signaal konden geven omdat er een externe begeleider was die hen het idee gaf dat ze de moeite waard zijn en een hobby mogen hebben. Dat werd plots zo vanzelfsprekend, terwijl dat daarvoor niet zo was. De zomer heeft ook heel wat in gang gezet. Eén jongen heeft een voetbalclub gevonden, een andere jongen gaat nu freerunnen in een club en een meisje kan eindelijk haar acteertalent tonen in het jeugdtheater. En dat is precies allemaal vanzelf gegaan, gewoon door daar één keer als externe te zijn. Dat maakt in het hoofd van jongeren een groot verschil. Ik ben er wel dankbaar voor dat dit kan, dat er tijd is om te werken met jongeren rechtstreeks. Dat is meteen voor een hele leefgroep een verschil geweest.”
  • In het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidingen proberen ze steeds tot drie sporten te komen die jongeren leuk vinden en die ze graag eens zouden uitproberen. Binnen de drie maanden proberen ze die sport dan aan te bieden in Buurtsport. Door aan de jongeren zelf de keuze te geven, geraken ze vaak extra gemotiveerd om hun best te doen.
  • Sport is voor de start van een begeleiding bij de Gentse vzw aPart een gespreksthema en het wordt ook systematisch in het handelingsplan opgenomen. Het documentsjabloon werd ook in die zin aangepast. Daarnaast komt het doorheen het jaar in groep aan bod. Ze organiseren bijvoorbeeld een bevraging bij de jongeren tijdens de bewonersvergadering maar ook bij jongeren én hun context tijdens de contextbarbecue en -nieuwjaarsreceptie.

Tot wat leidt het?

  • Als je kinderen en jongeren vraag wat hen beweegt, toon je erkenning voor hun interesses.
  • Een vraaggerichte start vergemakkelijkt de zoektocht naar een écht gepast aanbod. De kans is groter dat er intrinsieke motivatie is om te bewegen. Dat is nodig om te blijven bewegen.
  • Begeleiders die zich interesseren in de beweeginteresses van ‘hun’ jongeren, krijgen op een andere manier inzicht in wat hen drijft. Er komen altijd andere interesses en vragen aan bod waar ze ook mee aan de slag kunnen.

Een belangrijke aanvulling:

“Als je toch de moed vindt om een vraag te stellen, dan zou ik het wel graag hebben dat die niet direct de oplossing geeft. Het zit veel complexer in elkaar. Je reikt best verschillende opties aan. ‘Misschien kunnen we dit doen of misschien moeten we dat eens proberen.’ Zo krijgen we een overzicht van wat we kunnen doen aan de vraag.” (Brusselse jongere)

Plek in de gezondheidsmatrix

Ontdek op welke strategieën en doelgroepen van de gezondheidsmatrix deze actie focust!

Beweeginteresses in kaart brengen GM
Residentieel (verblijf)
Semi-residentieel (ambulant)
Thuiscontext (mobiel)
Beweging en lang stilzitten
Kind/jongere
(leef)Groep
Jeugdhulporganisatie/voorziening
Context/netwerk
Educatie
3-6 jaar
6-13 jaar
13-18 jaar
18-25 jaar
Niet van toepassing/gezin