Met eenmalige acties rond gezondheid bereik je niet veel. Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën die zich afspelen op verschillende werkniveaus.

De gezondheidsmatrix: een gestructureerd overzicht van je acties

Gezondheidsmatrixen def Tekengebied 1 kopie 21

Gebruik

“De matrix zet alles in een ruimer perspectief en zorgt voor meer volledigheid in het denkproces.”
werkgroep lid, OOOC

  • Een breed, visueel zicht krijgen op welke vlakken al gewerkt wordt (zie stap 2: breng de beginsituatie in kaart), en waar er nog hiaten zijn.
  • Vermijden dat de werking rond gezondheid blijft bij een eenmalige actie (bv. eens een kookworkshop organiseren). De matrix doet nadenken over hoe je de werking rond gezondheid op lange termijn actief kan houden.
  • Acties op te lijsten voor een gezondheidsthema, of een specifieke doelstelling in het gezondheidsbeleid van de voorziening.
  • Aftoetsen bij het opmaken van een visie over gezondheid. Wanneer alle punten uit de visietekst overeenstemmen met de verschillende strategieën en niveaus uit de matrix, beschrijft de visietekst een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid.


Invulbaar exemplaar

Kijk na of je zelf een goede mix hebt door alle acties in de gezondheidsmatrix in te vullen.

Verzamel al jullie acties, bespreek wat de doelen zijn van elke actie (vaardigheden versterken, kennis vergroten, een norm creëren, regels vastleggen, begeleiding aanbieden ...). Nu kan je elke actie in de juiste cel(len) noteren.

Hou tijdens de bespreking rekening met acht aandachtspunten.


Inspiratie

We verzamelden inspirerende praktijken van verschillende jeugdhulporganisaties. Onderaan elke praktijk zie je in oranje welke delen van de gezondheidsmatrix ingevuld worden. Snuister even om te komen tot:

  • Een nog beter begrip van de vier strategieën (=rijen in de matrix).
  • Zicht op hoe strategieën (=rijen in de matrix) in de praktijk ingevuld kunnen worden.
  • Inspiratie om elke cel van de gezondheidsmatrix voor jullie organisatie in te vullen.

Meer info over elke strategie en elk werkniveau