Zetten jullie je ook in om ouders en andere contextfiguren te bereiken? Soms zijn denkmomenten of sociale events zoals ouderavonden en recepties niet de grootste publiektrekkers. Misschien zijn ouders en co(ntextiguren) wél te vinden voor een avond samen naar een match te gaan kijken, hun kind zien spelen of samen spelen?

Wie doet het al?

 • Bij het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge organiseren ze dagprojectne zoals een fietstocht waar ouders aanwezig zijn om hun kind te ondersteunen. Grote inspanning van begeleiders leiden ertoe dat alle contextfiguren samenkomen op het afgesproken punt, maar ze ervaren zowel bij de jongeren als bij hun ouders dat dit een zeer positieve impact heeft.
 • CIG De Shelter in Leuven biedt yogasessies aan waar zowel aandacht is voor de ouders als voor de baby.
 • Centrum Kauwenberg biedt gezinnen Let’s Move aan. De bewegingsschool komt tweewekelijks samen. Ze leren er op speelse wijze zichzelf en hun omgeving kennen met extra oog voor de taal- en motorische ontwikkeling.
 • Forta Kuné (een samenwerking tussen vzw Oranjehuis, Lejo vzw, vzw Stappen, Amon vzw en OOOC de Luwte) versterkt de band tussen ouder en kind door samen leuke en uitdagende dingen te doen. Aan de hand van weekend-, dag -en avondactiviteiten ontdekken gezinnen waar ze samen tot in staat zijn.
 • Bij het CKG Sint Clara vzw in Brugge is beweging een vast onderdeel van de ambulante werking voor de 0- tot 3-jarigen. Tuimelactiviteiten, bewegingsspelletjes, knutselen, babymassage en -yoga maar ook tijdens individuele ouder-kind trainingsmomenten zoals een badje geven. Ze doen betaalbare, haalbare en bereikbare uitstappen zoals gaan zwemmen en wandelen in het bos.
 • Cirkant vzw in Turnhout organiseert jaarlijks een familiesportdag. Het zijn enkele studenten van Thomas More die dit uitwerken voor de jongeren en hun context.
 • cAnnect is een ervaringsgericht project van De Walhoeve vzw en La Trao (ondersteuningsmodule van vzw Onze Kinderen) voor jongeren en hun context waarbij de jongere samen met een contextfiguur en/of begeleider een een- of meerdaagse trektocht onderneemt per kano.
 • CIG De Zeshoek in Lommel wil ouders stimuleren om met hun kind te spelen. Daarom zoeken ze budget om een buitenspeeltuin aan te leggen en kinderen zo andere kinderen te laten ontmoeten. Klauteren, klimmen, springen, sociale interactie en verbinding: daar gaan ze voor! Waar een bezoek van een ouder soms artificieel kan aanvoelen, willen ze dat ze straks samen buiten kunnen ravotten in de speeltuin.
 • Bij CIG De Merode leren ouders de ontwikkeling van hun kind te stimuleren via een gepast spel. Ze zoeken samen uit hoe je daar als ouder zelf ook deugd van kan hebben.

Tot wat leidt het?

 • Samen (buiten)spelen, bewegen en sporten kan de band tussen ouders en kinderen versterken. Het helpt bij de hechting, taalontwikkeling, communicatie ...
 • Spel en beweegactiviteiten bieden ouders en kinderen de mogelijkheid om in een gecontroleerde, positieve omgeving om te leren gaan met regels, frustraties en met uitdagingen op sociaal-emotioneel gebied. Een kajak die omvalt, de windsnelheid die niet meezit, een spel verliezen ...
 • Een sterk netwerk want vaak werk je samen met ‘andere specialisaties’. Zo werkte Centrum Kauwenberg met een kinesiste, hogescholen met pedagogische richtingen, de richtingen ergotherapie en logopedie/audiologie en kinesitherapie/revalidatiewetenschappen.

De bedenking die velen hebben over werken met ouders

Werken met context is moeilijk in groep. De ene jongere heeft nog contact met zijn ouders/familie, terwijl de andere net een pijnlijke breuk met hen achter de rug heeft. Hier vallen de woorden van begeleider Gert op. Hij werkte voor ‘Dream It, Wish It, Do It’ toen ze een bingo en barbecue organiseerden voor jongeren en hun netwerk. Er bleef een jongen binnen omdat er geen familie van hem kwam. Dit was de reactie van Gert: “Natuurlijk is het pijnlijk dat er voor hem geen familie is, het wordt op zo’n dag als vandaag extra zichtbaar hoe kwetsbaar of afwezig zijn netwerk is. Maar als we dit niet organiseren, is zijn netwerk ook afwezig. Dat is zijn realiteit. We moeten daar niet voor weglopen of daarom dingen niet doen.” Tegen de begeleider die de situatie van de jongen aanbracht, zei hij: “Zeg hem [de jongen uit de gesloten instelling] maar dat hij mij kan helpen met de drank en dat ik graag samen met hem samen ga zitten om te eten.” Tien minuten later kwam de jongen eraan. Gert vertelde hem wat hij kon doen en zei hem dat hij samen met hem wou eten. De jongen ging aan de slag. Je voelde dat hij blij was dat hij gezien en gewaardeerd werd.

Algemene moeilijkheden van samen spelen

Heel wat ouders zouden graag meer spelen met hun kinderen. Tegelijk hebben ze het enorm druk, zijn ze moe en zien ze ook wat op tegen dat samen spelen. Zo kan het spel saai lijken en houden ouders soms moeilijk hun aandacht bij de activiteit. Ouders kunnen leren hoe ze het samen spelen (terug) leuk maken. Een goede ondersteuning is hierbij nodig, die hen aanmoedigt, zelf initiatief laat nemen en samen zoekt wat werkt.

Bewegen met ouders tekst
Hero bewegen samen met begeleiders

Plek in de gezondheidsmatrix

Ontdek op welke strategieën en doelgroepen van de gezondheidsmatrix deze actie focust!

Bewegen met ouders GM
Residentieel (verblijf)
Thuiscontext (mobiel)
Beweging en lang stilzitten
(leef)Groep
Jeugdhulporganisatie/voorziening
Context/netwerk
Educatie
Omgevingsinterventies
0-3 jaar
3-6 jaar
6-13 jaar
13-18 jaar
18-25 jaar
Niet van toepassing/gezin