Bewegen hoeft niet per se veel geld te kosten, maar voor je het weet zit je toch door je budget. Van kledij over de inschrijving en het vervoer tot achteraf iets gaan drinken met teamgenoten … Aan alles hangt een prijskaartje. Niet bewegen dan maar? Dat is zeker geen oplossing, want daar betalen de kinderen of jongeren in hun latere leven dubbel en dik de prijs voor. Kan het renderen om bewegen financieel te ondersteunen?

Wie doet het al?

  • In het Vlaams Detentiecentrum kunnen de acht uit handen gegeven jongeren taken opnemen zoals de gang poetsen. Daarmee verdienen ze € 1,5 per uur, een mogelijke stimulans om uit hun cel te komen.
  • Vrijwilligerswerk veronderstelt vaak beweging (namelijk: het heen en weer rijden, de activiteit zelf …). Vzw Stappen uit Gent voorziet een vrijwilligersvergoeding voor de jongeren in KWE die vrijwilligerswerk doen. Ze kunnen 30 euro per dag verdienen met een maximum van 240 euro per maand. Die maandlimiet is er omdat de meeste jongeren een leefloon krijgen via het OCMW. Zij mogen maar maximaal 240 euro per maand bijverdienen, anders komt hun leefloon in het gedrang.

Tot wat leidt het?

  • Soms is een (kleine) financiële stimulans nodig om beweging betaalbaar te maken omwille van het kleine budget. “Ze zeggen dan ‘ge kunt naar die sportdingen’. Maar ik had daar gewoon geen geld voor. Ik moest sparen voor mijn huurwaarborg. Dus dat was wikken en wegen en zien.” (Ilina, 24 jaar, woont in een KWE)
  • - Een financiële tegemoetkoming zal bepaalde jongeren motiveren om te bewegen. Wel is het zo dat zo’n extrinsieke motivatie maar moeilijk kan leiden tot echte gedragsverandering. Valt de beloning weg, dan zal er waarschijnlijk opnieuw minder bewogen worden. Probeer daarom uit te zoeken voor welke positieve ervaringen beweging zorgt en bouw daar verder op. (Zie hieronder.)

Een bedenking

Een financiële stimulans kan jongeren zeker aanspreken. Maar extrinsieke beloningen werken niet altijd even goed en/of lang. Probeer vooral de positieve gevolgen van de activiteit te accentueren. Laat kinderen en jongeren zelf benoemen hoe ze de activiteit ervaren, wat het met hen deed. Dat gaat net iets makkelijker bij leuke activiteiten die plezier geven, energie kanaliseren en zelfvertrouwen vergroten. Toch is het ook nuttig om die reflectie te maken bij verplichte activiteiten waarbij je beweegt. De voldoening van iets gepoetst te hebben, van iets lastigs te hebben gedaan … Door die zaken te benoemen, ontdekken kinderen, jongeren en gezinnen dat het niet (alleen) moet gaan om een extrinsieke beloning. Ze linken bewegen aan het plezier, een groter zelfvertrouwen, een betere conditie, doorzetten …

Plek in de gezondheidsmatrix

Ontdek op welke strategieën en doelgroepen van de gezondheidsmatrix deze actie focust!

Financiële stimulans voor beweging GM
Residentieel (verblijf)
Thuiscontext (mobiel)
Beweging en lang stilzitten
Kind/jongere
(leef)Groep
Jeugdhulporganisatie/voorziening
Regels en afspraken
6-13 jaar
13-18 jaar
18-25 jaar
Niet van toepassing/gezin