Weet jij waar je in de buurt kan bewegen? Weet je waar de beste sportvelden zijn? De leukste – of avontuurlijkste – speelpleinen? De gezelligste zwembaden? Kennis over het dit ‘landschap’ zorgt voor mooie matches. Een meisje dat graag wil koersen een fietsclub aanraden of samen de leukste fietsroute zoeken … Dat kan écht goed voelen!

Wie doet het al?

 • De Rotonda van De Wissel vzw kan de database van de sportclubs in Leuven gebruiken.
 • JESnet Leuven is een lokaal netwerk dat sport en jeugdzorg met elkaar wil verbinden.
 • Voor het project ‘Maak Samen Tijd Vrij’ werkten ze in Genk (Ons Kinderhuis, vzw Junitas, Campus O3) een vrijetijdskaart uit. Daarmee werd het ineens duidelijk hoe groot het Genkse jeugdaanbod is. In Schoten werd ook zo’n kaart ontwikkeld. De verschillende actoren groeiden bij het maken van de kaart dichter naar elkaar toe. Het was ook voor iedereen een verheldering om het aanbod visueel voor zich te zien.
 • In Kortrijk werd een digitaal netwerkevent georganiseerd voor actoren in de vrije tijd en de jeugdhulp. ‘Kom Ut Je Kot’ lokte 70 deelnemers, bracht 5 inspirerende insteken en leidde tot veel uitwisselingen en kennismakingen. Een gratis ‘apero-pakket’ (leuke gadgets, info en een
 • hapje en drankje), een brochure met alle contactgegevens, mentimeter’en en jongeren die hun verhaal binnenbrengen: een geslaagd event!
 • Het ‘Project XX’ ontstond tussen de stadsondersteuning van KSA, Chirojeugd Vlaanderen, de Gentse jeugddienst en de jeugdhulpinstelling Lionshulp vzw. Het project wil de kloof tussen jeugdhulp en jeugdwerk dichten en ruimte brengen voor vrije tijd binnen in de jeugdhulp. Dat leidde tot onder andere skaten, zwemmen in De Blaarmeersen en eens studeren in de lokalen van de KSA.

"Om te kunnen deelnemen aan vrije tijd moet je vele inspanningen leveren. Dit als jongere, voorziening, ouders maar evengoed als aanbieder van vrije tijd. Laat ons daarom samen de krachten bundelen om deze kloof zo klein mogelijk te houden." (Jordi Haest, Lejo vzw)

Tot wat leidt het?

 • Je kan bruggen bouwen tussen sectoren. Je krijgt een voortschrijdend inzicht in wat elke organisatie doet, wie er komt, welke ondersteuning/training je er kan genieten.
 • Je wordt je bewust van alle bewegingsmogelijkheden die de omgeving biedt.
 • Meer jongeren kunnen gematcht worden met een beweegmogelijkheid (in hun buurt).
 • Jongeren ontdekken dat de samenleving een aanbod heeft dat inspeelt op hun interesses. En dus ook dat de samenleving hen iets te bieden heeft.

Bekendheid

 • Ga na wat er al bestaat in de buurt. Dat kan een welgekomen springplank zijn.
  • Welke contacten hebben andere afdelingen van jullie organisatie? Hebben jullie medewerkers die wonen in de gemeente en misschien contacten hebben binnen het beweeglandschap (sport, vrije tijd …)?
  • Verschillende gemeentes hebben een inventaris van vrijetijdsaanbieders. Sommige aanbieders zijn gespecialiseerd in het ontvangen van jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare situatie zitten of een bepaalde leeftijd hebben, andere zijn open voor alle jeugd.
  • Het kan zijn dat aanbieders samenkomen: misschien kan je eens opdagen op hun overleg? Of misschien hebben ze online databanken waar je samen met kinderen en jongeren in kan duiken. Denk maar aan Hobbyzoeker in Gent, het jeugdwelzijnsoverleg in Ronse …
 • Houd de kennis niet voor jezelf: sharing ís caring. Maak de wekelijkse sportactiviteit kenbaar aan jongeren en collega's … Maar hoe doe je dat nu best?
  • Denk bijvoorbeeld aan jullie Facebookpagina of doe het via mail. Zo doet De Rotonda in Leuven het bijvoorbeeld.
  • Vzw Oranjehuis bracht organisaties die iets kunnen betekenen voor de Kortrijkse jongeren samen bij hen. Elke organisatie kreeg een kamertje dat ze konden inrichten om hun werking voor te stellen. De jongeren volgden dan een parcours en gingen overal langs. En ze koppelden het aan een nieuwjaars-BBQ. Andere organisaties bezoeken lukt vaak niet, maar zoals vzw Oranjehuis het deed, sloeg het wel aan. Er kwam een 50-tal jongeren opdagen!

Verleg gekende grenzen

 • Het project ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (van Bataljong vzw en De Ambrassade) zet hard in op het bouwen van bruggen tussen jeugdhulp en vrije tijd. Denk daarbij aan opties die aanzetten tot bewegen.
 • Leg je oor te luisteren bij projecten als ‘Over drempels Leuven’. Cachet vzw Leuven, stad Leuven, Trill, MFC Combo, Terwende-Espero, vzw Sporen, De Wissel vzw en Monte Rosa bouwen er bruggen tussen vrije tijd en jeugdhulp.
 • Breng jeugdhulp en vrije tijd mee(r) op de agenda in het jeugdwelzijnswerk, de sportraad, de jeugdraad, de sportdienst, het Huis van het Kind en de UiTPAS of het netwerk vrijetijdsparticipatie. Een kleine stap is dat de organisaties stilstaan bij deze doelgroep (kinderen en jongeren in jeugdhulp), dat ze beseffen dat ze hen vaak nog niet bereiken en het (deels) een kleine moeite is om dat wel te doen. Kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen, werden eerder niet apart behandeld of betrokken in deze structuren. Dat kan veranderen door hen zichtbaar te maken. Door het op de agenda te zetten, ontstaat er ruimte voor reflectie die vaak leidt tot de (h)erkenning.
 • Laat bepaalde zaken elk jaar terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijks overlegplatform jeugdhulp en sport. In Gent had zo’n platform als doel partners rond dit thema bij elkaar te brengen. En dit om uitdagingen vast te nemen, contacten te vergemakkelijken en om elkaars werelden beter te leren begrijpen.
 • Laat het sportlandschap ook kennismaken met jeugdhulp. Maak de grote verscheidenheid die er bestaat binnen de jeugdhulpvoorzieningen zichtbaar. Toon de verschillen in grootte, in de leeftijd van de kinderen en jongeren en in de werkvorm en opdracht van de voorzieningen. In Gent maakten ze bijvoorbeeld een jeugdhulpkaart op, gericht aan de vrijetijdsaanbieders. Wil je elkaar echt leren kennen, dan kan een meeloopdag heel wat inzicht en energie geven. Of een ‘Let’s Talk’- vorming. In een ‘Let’s Talk’-sessie kunnen aanbieders van sport en vrije tijd hun vragen zonder taboes stellen aan ervaringsdeskundigen en specialisten uit de jeugdhulp. Wie de vorming geeft, doet de introductie, zorgt voor de omkadering en bewaakt de veiligheid tijdens het gesprek. Maar de nadruk ligt op een ervaringsdeskundige met een jeugdhulpverleden die het eigen verhaal kan brengen en van daaruit met de deelnemers in gesprek gaat. Op die manier wordt de afstand tot ‘de doelgroep’ verkleind, kunnen vragen vanuit een soort meeleven beantwoord worden en ontstaat er ruimte om mythes en taboes over het thema te verkleinen.

Keep on trying

 • Niet alle contacten zullen leiden tot een nieuwe hobby, Chirocarrière van 20 jaar … Elk kind heeft zijn kansen nodig om verschillende opties uit te proberen. Ook al kost dat geld, tijd, energie … van alle betrokkenen.
 • Het is belangrijk om stil te staan bij welke samenwerkingen er vroeger waren en waarom die stopgezet zijn. Een Brusselse organisatie zegt daarover het volgende: "Wij werken vast met externe partners. Structureel is het bij ons een kwestie van blijven bij wat goed loopt. We aarzelen om met nieuwe organisaties te werken. En als het ergens misloopt, dan stoppen we soms de samenwerking terwijl dat echt een goede organisatie zou kunnen zijn.”

Plek in de gezondheidsmatrix

Ontdek op welke strategieën en doelgroepen van de gezondheidsmatrix deze actie focust!

Kennis van het beweeglandschap GM
Residentieel (verblijf)
Semi-residentieel (ambulant)
Thuiscontext (mobiel)
Beweging en lang stilzitten
Kind/jongere
(leef)Groep
Jeugdhulporganisatie/voorziening
Educatie
0-3 jaar
3-6 jaar
6-13 jaar
13-18 jaar
18-25 jaar
Niet van toepassing/gezin