De basisregels van voetbal? Die zijn voor velen kinderspel, maar maar er komt meer kijken bij beweging dan je denkt! Hoe varieer je je beweegaanbod, hoe zet je iemand anders in beweging, wát leidt tot het vergroten van kracht ... Jeugdhulp heeft de kans om via stages, (vrijwilligers)contracten … samen te werken met beweegprofessionals zoals kinesisten, lesgevers, coaches, sportinstructeurs ...

Wie doet het al?

  • Bij Cirkant vzw in Turnhout is er contact met de richting Sport en Bewegen en de richting Sociaal Werk van de Thomas More Hogeschool. Jaarlijks engageren studenten van Sociaal Werk zich om een sportdag voor jongeren en hun context te realiseren. Op vraag van Cirkant vzw zijn de twee richtingen nu aan het bekijken of dit een gedeeld project kan worden. Ook bekijken ze of ze eventueel een stageplaats aan een student van de richting Sport en Bewegen kunnen aanbieden.
  • Een professionele wandelcoach gaat voor het project De Krachtmolen (van o.a. De Oever en Arktos) wekelijks met een jongere op stap. Ook brengt de wandelcoach wandelaars binnen om contacten te leggen.
  • Een niet-begeleide minderjarige van de Brugse vzw Binnenstad leerde fietsen via een fietscursus voor volwassenen bij Avansa Brugge.

Kijk zeker ook eens tussen de sporten (fitness, ploegsport …)! Daar wordt vaak samengewerkt met gelicentieerde sportgevers en sportorganisaties.

Tot wat leidt het?

  • Gezien er beweegprofessionals bij betrokken worden, is de kans op blessures en overbelasting door bewegen en sporten kleiner.
  • De bewegingen worden correct uitgevoerd en vergroten de kans op fysieke voordelen, zoals een versterking van het hart, de longen, spieren en botten en ook een verbeterde bloeddruk en betere bloedwaarden.
  • Een professional kan echt op maat werken. Die persoonlijke benadering leidt tot meer dan fysieke voordelen. Er ontstaat echt een band. Het netwerk rond een kind, jongere of gezin verruimt.
  • Een professional die een andere kijk heeft op de zaken, kan een ander of aanvullend beeld scheppen, wat tot een band kan leiden. Dat ligt mogelijk aan hun andere insteek, die soms als minder controlerend wordt aangevoeld. Binnen het volledige traject van kinderen, gezinnen of jongeren is dat waardevol. “Er gingen een aantal gesprekken door met ons en de grote zus. Er waren ook zeven gesprekken met ons en de grootouders, ook de kinesiste was er soms bij. Zij was een echte vertrouwensfiguur voor mij.” (citaat opvoedingsverantwoordelijke uit het onderzoek van Odisee over netwerkgericht werken)

Plek in de gezondheidsmatrix

Ontdek op welke strategieën en doelgroepen van de gezondheidsmatrix deze actie focust!

Samenwerking met beweegprofessionals GM
Residentieel (verblijf)
Semi-residentieel (ambulant)
Thuiscontext (mobiel)
Beweging en lang stilzitten
Kind/jongere
(leef)Groep
Jeugdhulporganisatie/voorziening
Context/netwerk
Educatie
Omgevingsinterventies
Zorg en begeleiding
0-3 jaar
3-6 jaar
6-13 jaar
13-18 jaar
18-25 jaar
Niet van toepassing/gezin