Dankbaar 4x
We kijken positief naar elkaar

Sorry voor alles

Zand erover

De leerlingen leren

  • ... medelevend omgaan met anderen.

  • ... anderen dankbaar zijn en dat uiten.

  • ... vergevingsgezind zijn voor anderen.

Duiding

Met de methodiek ‘Sorry voor alles’ denken de leerlingen na over plagerijen en manieren om sorry te zeggen tegen elkaar.

Wanneer leerlingen ‘sorry’ kunnen zeggen en kunnen vergeven, dan worden onderlinge banden versterkt: een belangrijke vaardigheid om te bouwen aan hun geluk!

Duur

max 15 min

Aard

reflectie

Doelgroep

Secundair onderwijs

Werkwijze / stappenplan / omschrijving

1

Sorry voor alles: de tv-show

Vraag aan de leerlingen of ze ooit het programma ‘sorry voor alles’ hebben gezien.

Sorry voor alles is een tv-programma waarbij de redactie op aanraden van een vriend of familielid het leven van iemand in de war gooit en hem/haar wat plaagt. Bijvoorbeeld: iemand met vliegangst wint opeens een vliegreis. Dit nemen ze op met een verborgen camera. Op het einde zegt Adriaan van den Hoof ‘sorry voor alles’.

Bekijk eventueel een fragment online.

2

Plagen is liefde vragen?

Laat de leerlingen in duo’s (bij voorkeur duo’s die elkaar goed kennen) nadenken over plagerijen en situaties die ze de anderen zouden voorleggen, maar waarvoor ze even goed nadien ‘sorry’ willen zeggen. Laat de leerlingen enkele verborgencamerascènes bedenken.

Geef enkele voorbeelden:

  • Iemand die altijd zeer stipt is, mist een hele week lang de bus omdat de busuren elke dag veranderen.

  • Iemand die vaak afzegt, wordt een heel maand lang uitgenodigd op events die altijd worden afgezegd.

Tip: de focus bij deze opdracht ligt op kleine onhebbelijkheden die vrienden aanvaarden van elkaar, maar waar ze elkaar wel mee kunnen plagen. Hou het luchtig!

Vraag de duo’s om ook na te denken hoe ze ‘sorry voor alles’ zouden zeggen: hoe zouden ze hun excuses aanbieden? Is het met woorden of daden? Hoe zou dat gesprek verlopen?

Laat nadien enkele duo’s vertellen over hun verborgencamerascènes en hun ‘sorry’-gesprek of -handeling.

3

Sorry zeggen

Hou nadien een klasgesprek over sorry zeggen en vergevingsgezind zijn. Stel volgende vragen:

  • Vind je het gemakkelijk/moeilijk om sorry te zeggen? Hoe voel je je dan?

  • In welke omstandigheden is dat moeilijker of makkelijk? Wanneer valt dat mee?

  • Welke reactie verwacht je na een ‘sorry’? Wat als die niet komt?

  • Moet je sorry zeggen na plagerijen?

In dit gesprek nodig je de leerlingen uit om zich kwetsbaar op te stellen. Begeleid dit gesprek met veel respect en empathie.

Meer info

Waarom is het zo belangrijk voor leerlingen om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? En hoe draagt dit bij tot hun geluk? Je leest het hier