Volg deze tips en krijg meer respondenten voor je evaluatie.

Je meetinstrument.

 • Wees kort, stel geen overbodige vragen.
 • Voeg een statusbalk of paginanummering toe aan je vragenlijst
 • Zorg voor een begeleidende brief, inleidend gesprek (waarbij je de anonimiteit, het belang, en de lengte van de evaluatie benadrukt) .

Je uitnodiging

 • Geef je deelnemers een antwoord op de vraag “wat is mijn voordeel?”.
 • Geef een beloning/incentive voor deelname.
 • Vermeld de organisator.
 • Vermeld de anonimiteit (en hou je er natuurlijk ook aan).
 • Geef op voorhand aan hoe lang de vragenlijst/het interview/ … zal duren.
 • Spreek deelnemers zoveel mogelijk persoonlijk aan.

Je uitvoering

 • Geef 2 à 3 weken invultijd.
 • Zorg voor een up-to-date-adressenbestand.
 • Zorg voor goede relaties met doelgroep of werk met een vertrouwenspersoon.
 • Kies een gepast tijdstip.
 • Werk met retourenveloppes.
 • Werk met reminders tussendoor.