Impact meten en evalueren

Je vraagt je af of je preventieve actie of methodiek (vb. educatief pakket, sensibiliseringscampagne, rookstopbeleid) geslaagd is? Een kwaliteitsvolle evaluatie biedt het antwoord!

Word een kei in evalueren

Met de leidraad ‘Evalueren en impact meten binnen gezondheidsbevordering en ziektepreventie’ bieden we een werkwijze voor het plannen en uitvoeren van een evaluatie of impactmeting. Deze werkwijze is gebaseerd op het RE-AIM kader en maakt gebruik van de bijhorende evaluatiematrix als handige invultool.

RE-AIM, hét kader voor je evaluatie

RE-AIM (ontwikkeld door Glasgow en collega’s in 1999) helpt je om de vragen te stellen waarop jij het antwoord wilt weten bij je evaluatie.

De verschillende letters staan voor verschillende dimensies van een preventiemethodiek (kwaliteit, effect, implementeerbaarheid). Door deze letters af te checken wordt je methodiek op al deze dimensies geëvalueerd.

Waarvoor staan de letters?

R = reach of interesse of de mate waarin je je doelgroep(en) bereikt.

E = effectiveness/efficacy of effectiviteit van je methodiek.

A = adoption of de mate waarin organisaties/intermediairs bereikt worden en aan de slag gaan.

met/interesse hebben in je methodiek.

I = implementation of de mate waarin je methodiek wordt uitgerold of uitgevoerd zoals bedoeld.

M = maintenance of de mate waarin je methodiek verankerd wordt binnen een organisatie en lange-termijn effect oplevert.

Waarom is evalueren op diverse dimensies belangrijk? Op elk van deze dimensies kan iets mislopen waardoor het hele project faalt. Door RE-AIM kan je achterhalen waar de fout zich voordeed en stuur je nadien gericht bij. Zo hoef je niet direct het volledige project overboord te gooien.

Bekijk de RE-AIM checklist.

Van een leuk idee tot een goed plan: de evaluatiematrix

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij het plannen van een evaluatie. Een evaluatie plannen houdt in dat je tijdig – bij het begin en tijdens het project - nadenkt over wat je zal meten en hoe. Dat kan aan de hand van de evaluatiematrix (Gezond Leven, 2016). Dat is een invultool die helpt om een evaluatie (bij het begin van je project) te plannen of (tijdens je project) bij te sturen volgens het RE-AIM kader.

Na het invullen van de evaluatiematrix heb je de essentie van een sterk evaluatieplan. Ga naar de invultool.