Leerlijnen over gezond leven

Wil je een of meerdere thema’s aan bod brengen op school en weet je niet waar te beginnen? Ga op deze pagina op zoek naar aanbevolen leerinhouden of invalshoeken voor verschillende leeftijdsgroepen. En ontdek meteen bijhorende lesmaterialen en gekoppelde eindtermen.

De leerlijnen over gezond leven zijn betrouwbare en gebruiksvriendelijke instrumenten om te werken rond de gezondheidsthema’s voeding, bewegen & minder zitten, verslavende middelen, mondgezondheid en relaties & seksualiteit. Van kleuteronderwijs tot secundair.

Klik vanonder op deze pagina een (sub)thema naar keuze aan of onderwijsniveau waarvoor je lesinhouden, invalshoeken of lesmaterialen zoekt. Op basis van je selectie verschijnen er relevante leerfiches. Deze leerfiches omvatten:

  • eindtermen gekoppeld aan de leerinhouden;
  • leerdoelen of do’s & don’ts per (sub)thema;
  • een overzicht van lesmaterialen die je kan toepassen om deze aanbevelingen vorm te geven in de les, tijdens een projectweek, bij het maken van een nieuwe methodiek …

Ontdek meer info over de leerlijnen.

Relaties en seksualiteit

Mondgezondheid