Verslavende middelen

Drugs

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid // Bouwsteen: Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken.      
ET 1.6      De leerlingen onderscheiden effecten van mogelijke verslavende middelen en handelingen op zichzelf en hun directe omgeving.
ET 1.7      De leerlingen verklaren mentale en lichamelijke ontwikkelingen binnen de puberteit.

Waar streef je naar bij je leerlingen? 

Het is niet zinvol om met deze leerlingen in klasverband rond cannabis en andere illegale drugs te werken. Wat kan je dan wel doen? Versterken van de sociale vaardigheden en de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken.

Een woordje uitleg

Cannabis of andere illegale drugs gebruiken mag niet. Klassikaal het onderwerp aan bod brengen, terwijl dit nog geen deel uitmaakt van de leefwereld van leerlingen, kan contraproductief werken en nieuwsgierigheid opwekken. Wees je bewust van dit neveneffect. Kies daarom voor een één-op-één-aanpak als je voelt dat er wat speelt bij één of enkele leerlingen. Voel je toch de noodzaak om het onderwerp klassikaal te bespreken, omdat dit speelt in de leefwereld van meerdere leerlingen (bijvoorbeeld door een situatie op school)? Focus dan op de sociale norm. Hierbij gebruik je actuele cijfers om te laten zien dat cannabisgebruik minder vaak voorkomt dan jongeren vermoeden. Maar algemeen geldt wel dat een niet-klassikale aanpak de voorkeur heeft, en dat je best één-op-één-gesprek voert.
Ook lachgas en andere vluchtige snuifmiddelen, breng je beter niet klassikaal aan bod in de les om dezelfde redenen. De overgrote meerderheid van de jongeren gebruikt geen lachgas, waardoor het voor de meeste klassen geen deel zal uitmaken van de leefwereld. Het onderwerp klassikaal bespreken kan stoerdere klasgenoten een forum geven om hun ervaringen met lachgas te delen en zo de anderen op ideeën brengen. Als je als leerkracht merkt dat lachgas in de leefwereld zit van één of enkele leerlingen, verkies je best een één-op-één-aanpak. Verder kan je als school nadenken over hoe je omgaat met lachgasgebruik van leerlingen door na te denken over afspraken en regels, leerkrachten te informeren, het betrekken van ouders, … dit doe je aan de hand van een Drugbeleid op School.

Lees meer in de pdf van de leerlijn ‘verslavingspreventie in het onderwijs’.