Voeding

Consumentenaspecten

Lager onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

ET MM 2.5      Leerlingen beseffen dat hun gedrag be├»nvloed wordt door de reclame en de media

Leerdoelen

Kennis

  • Kinderen geven aan dat reclame bestaat (vb. op verpakkingen, op TV, op sociale media, in games, …)

Materialen en methodieken