Afscheid van 8 fantastische medewerkers eind 2020

25.09.2020

Het zijn moeilijke tijden voor onze organisatie: vanaf 2021 moeten we met véél minder middelen verder. Het bestuur van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw moet met veel spijt in het hart ontslag geven aan 8 zeer deskundige en geëngageerde medewerkers. Een pijnlijk gevolg van de besparingen en de niet hernieuwde beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid. We nemen zo compleet buiten onze wil afscheid van 8 medewerkers die vele jaren ervaring in gezondheidsbevordering hebben. Collega's met unieke expertises en doorgedreven kennis die we in de toekomst hard zullen missen. Zeker nu inzetten op gezondheidsbevordering t.g.v. de coronacrisis meer dan ooit noodzakelijk is.

Waarom moeten mensen vertrekken?

De ontslagen komen er na de beslissing van de Vlaams minister van Volksgezondheid om de werking ‘Algemene gezondheidsbevordering’ niet meer te financieren. Concreet betekent dit dat er vanaf 2021 geen middelen meer zijn om settings als onderwijs, gemeenten, bedrijven, zorg & welzijn … inhoudelijk te ondersteunen. Ondanks onze ervaring die we over de véle jaren heen hebben opgebouwd om gezond gedrag en een gezonde omgeving bij die specifieke doelgroepen te bevorderen. Ook zullen we geen ondersteuning meer kunnen bieden bij het toepassen van gedragsinzichten en -technieken, noch om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties op maat te kunnen helpen. Daarnaast stopt eind december ook de algemene ondersteuning van de 15 Logo’s (locoregionaal gezondheidsoverleg) en de ondersteuning van hun werking naar lokale besturen.

Het gevolg voor onze organisatie is groot. 17 zeer bekwame collega’s verliezen hun huidige functie bij Gezond Leven. De professionals uit de eigen en andere sectoren verliezen hun algemene aanspreekpunten en ondersteuning.

 • Een aantal collega’s nam intussen zelf ontslag, met 1 collega werd de samenwerking eerder verbroken.
 • Enkele collega’s kunnen hun unieke expertises vanaf 2021 verder blijven inzetten voor andere opdrachten binnen Gezond Leven. Daar zijn we heel blij en dankbaar voor. Maar dit is nog onder voorbehoud van het toekennen van de beheersovereenkomsten waarvoor Gezond Leven begin 2020 dossiers indiende bij Zorg en Gezondheid. We schreven in op volgende publieke oproepen:
  • partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (om samenwerking binnen de preventiesector naar settings te stroomlijnen);
  • partnerorganisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering;
  • partnerorganisatie Voeding, Beweging, Sedentair gedrag en Preventie ondervoeding bij ouderen;
  • partnerorganisatie Tabak (in een consortium);
  • partnerorganisaties Milieugezondheidszorg en Coördinatie medisch milieukundigen (in een consortium).

Of de overheid onze dossiers daadwerkelijk goedkeurt en de beheersovereenkomsten afsluit, heeft ze nog niet bevestigd.

 • Van 8 bijzonder waardevolle medewerkers kunnen we niet anders dan noodgedwongen afscheid nemen, via opzeg van de arbeidsovereenkomsten. We moeten zowel programmamanagers, stafmedewerkers als ondersteunende medewerkers laten gaan. Zij blijven op dit moment nog hun opdrachten uitvoeren in deze zeer moeilijke omstandigheden. Het bestuur en de directie bedanken hen uitdrukkelijk en oprecht hiervoor!
  Via onze ‘Wie is wie?’ zullen we de interne verschuivingen tijdig communiceren zodat iedereen vanaf januari 2021 meteen bij de juiste contactpersonen terecht zal kunnen.

Voor het adviseren van professionals rond methodieken voor gezondheidsbevordering en settinggericht werken krijgen we dus vanaf 2021 geen financiering meer. Bepaalde dienstverlening zullen we tegen betaling (effectieve kostprijs) aanbieden. Het gaat dan o.a. om onze gekende en gewaardeerde meerdaagse Basisopleiding Gezondheidsbevordering, andere vormingen en trainingen, advies op maat, procesbegeleiding, projectcoördinatie …

Over deze dienstverlening en het concrete aanbod informeren we jullie begin 2021.