Gezond Leven verovert met Snack & Chill nu ook het buitenland

14.03.2024

Snack & Chill, de methodiek die het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw ontwikkelde om jongeren in het secundair onderwijs bewust te laten kiezen voor gezonde dranken en tussendoortjes, trekt naar het buitenland! Hongarije, Slovenië en Spanje zijn zo enthousiast over dit project dat ook zij het in hun middelbare scholen zullen introduceren.

97,5% van de 10- tot 13-jarigen eet te weinig fruit en maar liefst 99% van de adolescenten eet veel minder groenten dan wordt aanbevolen. Scholen, toch een plek waar jongeren ontzettend veel tijd doorbrengen, kunnen meehelpen om dat tij te keren. Want als die suikerwafel tijdens de pauze vervangen wordt door een fruitspies of wortelsnack, is dat al een stap in de goede richting. En laat dat nu net de missie zijn van Snack & Chill. In het schooljaar ‘22-’23 schreven 139 Vlaamse scholen zich in voor deze methodiek: in 74% van de deelnemende scholen aten de leerlingen meer gezonde tussendoortjes dan gewoonlijk. Dat succesverhaal krijgt nu dus een buitenlands vervolg, want Hongarije, Slovenië en Spanje (regio Andalusië) zullen Snack & Chill volgend schooljaar ook in hun middelbare scholen gebruiken.

“Wat Snack & Chill zo aantrekkelijk maakt voor andere landen, is dat het concept eenvoudig is, maar dat er toch veel elementen van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op school in verwerkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het voorzien van een gezond voedingsaanbod en leerlingenparticipatie”, zegt Stefanie Verduyn, stafmedewerker onderwijs bij Gezond Leven. “Bovendien laat de methodiek zich ook gemakkelijk aanpassen aan een buitenlandse context qua taal, educatief systeem, lokaal en seizoensgebonden aanbod van fruit en groenten,...”

Voor leerlingen, door leerlingen

Snack & Chill werd in 2018 ontwikkeld door Gezond Leven in opdracht van het Departement Zorg en in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing. Aperitieven met een heerlijke mocktail? Tijdens het 10-uurtje pauzeren met een kleurrijke fruitbrochette in de hand? En dat allemaal aan de gezellige toog van een hippe schoolbar of foodtruck? Snack & Chill zorgt ervoor! Hoe? Door een hapklaar, vers en gevarieerd aanbod van lokale fruit en groenten en water (met een smaakje) aan te bieden in een schoolwinkeltje of schoolbar georganiseerd en uitgebaat door de leerlingen. Want wat ze zelf doen, doen ze beter. Of toch in elk geval met veel meer goesting. Deelnemende scholen krijgen een startpakket met stappenplan dat hen doorheen het project leidt. Er is ook een kant-en-klare vragenlijst om leerlingen te betrekken en hun input te verzamelen. Want het is de combinatie van actieve betrokkenheid en leuke snackbar die van Snack & Chill zo’n succes maakt.

Mooie cijfers

“Uit een enquête blijkt dat 94% van de deelnemende scholen vindt dat Snack & Chill hen heeft geholpen met het uitwerken van een aanbod gezonde tussendoortjes. En 86% gaf aan dat een toffe inkleding van de schoolbar of het winkeltje een belangrijke factor is voor het slagen van dit project. 97% was zo enthousiast dat ze vast van plan zijn om ook volgend schooljaar in te zetten op een gezond snackaanbod”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Deze mooie cijfers wisten ook Hongarije, Slovenië en Spanje te overtuigen.

“We willen dat onze leerlingen gezondere levensstijlgewoonten ontdekken én behouden”, zegt coördinator Pablo García-Cubillana de la Cruz van de Spaanse delegatie. “We geloven dat gezonde gewoonten cool kunnen zijn. Kinderen en jongeren bewustmaken van het belang van gezonde voeding en de consumptie ervan bevorderen, is essentieel voor hun gezondheid en welzijn. Actieve deelname van de scholen, leerlingen, hun families en de gemeenschap kan het ‘Health Promoting Schools’-model versterken. Deze aanpak, die door de WHO wordt gepromoot, is een holistische benadering om gezondheid en leerprestaties op school te bevorderen. Want gezonde kinderen behalen betere onderwijsresultaten. En omgekeerd draagt een hoger opleidingsniveau bij aan een goede gezondheid in het latere leven. Hier werkt Snack & Chill dus aan mee.”

Aan de hand van een training en een praktijkbezoek aan de avAnt campus Jordaen, waar ze al aan de slag gaan met Snack & Chill, wijdde Gezond Leven de buitenlandse directies en leerkrachten in in de methodiek. Daarna zullen zij het project, dat enigszins werd aangepast aan de buitenlandse context, testen in enkele scholen. Die testfase loopt nog tijdens dit schooljaar. Volgend schooljaar volgt dan een bredere implementatiefase.

Concrete do’s en don’ts

“De bedoeling is om aan onze buitenlandse bezoekers te verduidelijken wat Snack & Chill is, hoe het aangepakt kan worden en welke materialen er zijn”, zegt Stefanie Verduyn. “We lichten ook de evaluatie van de Vlaamse scholen toe en voorzien een panelgesprek met leerkrachten, directie en leerlingen van de avAnt campus Jordaen. Deze school wil graag hun ervaringen met Snack & Chill delen. Op die manier hopen we te komen tot een concreet overzicht van do’s en don’ts die buitenlandse scholen kunnen gebruiken voor het opstellen van een actieplan voor hun eigen land. Gezond Leven zal hen hierbij verder begeleiden.”

Deze overname kadert in het Europese Schools4Health-project. Dit project wil binnen Europa de aandacht voor gezondheidsbevordering op school vergroten en de implementatie van de ‘Health Promoting Schools’-aanpak promoten. En dit door enerzijds het bewustzijn bij beleidsmakers te vergroten en anderzijds door best practice-projecten rond gezonde leefstijl op school, zoals Snack & Chill, over te dragen naar andere landen in de EU.