In de aanbieding: preventieve gezondheidscijfers voor lokale besturen

26.07.2018

Wist je dat 52% Van de Vlamingen zich regelmatig te voet verplaatst en dat 65% van de vrouwen in Vlaanderen tussen 50 en 69 jaar zich laat screenen op borstkanker? En ken je de cijfers van deze en nog heel wat andere gezondheidsthema’s, ook van jouw eigen stad of gemeente? Neen? Zoek niet verder.

Gezond Leven heeft een inventaris opgemaakt met alle bronnen waar je Vlaamse en lokale gezondheidscijfers kan raadplegen met daarbij telkens een uitleg over wat elk cijfer betekent en hoe je hiermee aan de slag kan volgende legislatuur. In de publicatie staan alle websites met betrouwbare cijfers over luchtkwaliteit, de kwaliteit van de publieke ruimte, medische consumptie, prevalentie van diabetes, beweging en sedentair gedrag, alcohol en druggebruik, …

Blijven updaten

Deze publicatie wordt een levend document. Dit wil zeggen dat wanneer er komende maanden nieuwe bronnen en cijfers beschikbaar zijn we het document updaten.

Instrument voor preventieve gezondheid

De cijfers staan geordend volgens beleidsdomein met daarbij telkens ook een verwijzing naar één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Gebruik deze inventaris bij de opmaak van je externe omgevingsanalyse en als instrument om het lokale draagvlak voor preventieve gezondheid verder te vergroten. Je kan steeds terecht bij het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) voor meer informatie bij en interpretatie van deze cijfers.