Steden, maak ruimte voor stilte!

06.05.2019

De nood aan rust en verstilling wordt alsmaar groter in onze gehaaste samenleving vol prikkels. Parken en natuurgebieden zijn voor velen toevluchtsoorden om even te ontsnappen aan alle drukte en geluidsoverlast. Ook in steden gaan mensen bewust op zoek naar bijzondere plekken om op adem te komen. Iets om mee rekening te houden bij de inrichting van de publieke ruimte!

Te luid, te veel prikkels

Sommige plaatsen in steden barsten van geluiden. Auto’s, sirenes, bouwwerken … En die schaden onze gezondheid. Inwoners van steden lopen meer risico op gemoeds- en angststoornissen dan wie in landelijke gebieden woont. Prikkels vragen constant aandacht. En dat leidt tot spanning. Stille, prikkelarme zones of zones met ‘natuurlijk geluid’ zijn dus een must bij de inrichting van de publieke ruimte. 

Natuur als rustbrenger

Natuurlijke elementen zijn dankbaar om ruimtes te creëren die stilte en rust uitstralen. Contact met natuur kan het mentale welbevinden op twee manieren positief beïnvloeden: indirect, omdat het aanzet tot bewegen en sociaal contact, en direct, door de positieve invloed van groen en natuur op het welbevinden en gezondheid. Onderzoek wijst uit dat natuurlijke elementen zoals water of vogelgeluiden bijvoorbeeld als rustgevend worden ervaren.

We roepen lokale spelers op om beleidsmatig aan de slag te gaan met dit gegeven. Zo kunnen we een grote kwaliteitswinst halen uit de publieke ruimte.

‘Stilteplekken in de stad’

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid deden uitgebreid onderzoek naar de nood aan stille ruimtes in stedelijke omgevingen. Je leest onze bevindingen in het artikel ‘Stilteplekken in de stad’.