Kleurrijk Gezond

Kleurrijk Gezond wil mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren om gezond te eten en genoeg te bewegen. Hoe? Met interactieve groepssessies op maat, gegeven door voedingsexperten en/of groeps-/vormingswerkers. En dit altijd met aandacht voor de culturele achtergrond van de groep. 

Situering: Kleurrijk Gezond biedt antwoord op veranderende samenleving  

Kleurrijk Gezond is ontstaan op vraag van het veld. Ongezond eten en weinig bewegen zorgt voor veel mensen en op veel plaatsen voor gezondheidsproblemen. Organisaties die met hen in contact komen, werken hiervoor rond de thema’s voeding en beweging. Die organisaties lieten ons weten dat de bestaande materialen om te informeren over voeding en beweging te hoogdrempelig waren. Alles moest dus toegankelijker gemaakt worden. 

Daarom werd in 2008-2012 in Antwerpen de Kleurrijk Gezond-methodiek bottom-up en cocreatief ontwikkeld in een samenwerkingsverband met Antwerps integratiecentrum de8, Stad en OCMW Antwerpen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo Antwerpen. De methodiek werd al uitgebreid getest bij groepen met een migratieachtergrond en positief geëvalueerd. Sinds 2018 is de methodiek voor heel Vlaanderen beschikbaar. 

Voor wie is Kleurrijk Gezond? 

De einddoelgroepen van het Kleurrijk Gezond-project zijn alle Vlamingen en Nederlandstalige Brusselaars met een migratieachtergrond. De sessies zijn toegankelijk voor álle mensen met een migratieachtergrond, onafhankelijk van hun etniciteit of sociaaleconomische situatie. Kleurrijk Gezond past zo het principe van het proportioneel universalisme toe. 

Organisaties die met Kleurrijk Gezond aan de slag kunnen

 1. Lokale besturen: OCMW’s, steden en gemeenten, lokale dienstencentra, integratiediensten, diensten sport en gezondheid, gelijke kansen, diversiteit en gezondheid, dienst preventie, dienst wijkmanagement, dienst diversiteit, VormingPlus enz.
 2. Organisaties die personen met een migratieachtergrond bereiken:

  • welzijns- en gezondheid(bevorderingen)organisaties: WGC, CAW, inloopteams, huizen van het kind, preventiewerkers, gezondheidsbevorderaars en zorgverleners die met personen met een migratieachtergrond in contact komen
  • diversiteitorganisaties: zoals onthaal -en integratiecentra, opvangcentra voor asielzoekers en vluchtelingen …
  • socio-culturele organisaties: vrouwenverenigingen, zelforganisaties, lokale verenigingen en vzw’s
  • onderwijs: Centra voor Basiseducatie

Doelstellingen

Kleurrijk Gezond wil verschillende dingen bereiken. Zowel voor de deelnemers als voor de lesgevers:

Voor de deelnemers:

 • praktijkgericht en interactief werken
 • betrokkenheid en intentie vergroten: na het volgen van een sessie weten deelnemers meer over gezonde voeding en beweging
 • basisinformatie en tips meegeven

Voor de lesgevers:

 • werken aan gezondheidsbevordering stimuleren
 • draagvlak en motivatie om rond gezondheidsbevordering te werken, vergroten

Methodiek 

Het pakket Kleurrijk Gezond bevat 10 modules die het mogelijk maken om een infosessie (ongeveer 2u) op maat samen te stellen: 

 1. Waarom kiezen we voor gezonde voeding?
 2. Zit minder lang stil en beweeg meer
 3. Gebruik weinig (verborgen) suiker, vet en zout
 4. Bereidingstechnieken Kook gezond
 5. Eet met regelmaat
 6. Geniet samen van gezond eten en bewegen
 7. Afwisseling van eten is lekker en gezond
 8. Steun van je omgeving helpt om gezonde gewoonten vol te houden
 9. Drink ongeveer 1,5 liter water per dag
 10. Gezonde (op)voeding bij kinderen

Belangrijke eigenschappen van de methodiek: 

 • Op maat: de lesgever kan kiezen welke module(s) te gebruiken i.f.v. de groep. Het didactisch materiaal en de inhoud in de modules zijn participatief ontwikkeld. De werkvormen laten flexibiliteit tijdens het geven van de sessie toe. 
 • Laagdrempelig: het didactisch materiaal en taalgebruik is eenvoudig en duidelijk en kan regelmatig aangepast worden. Tijdens dit project werden alle sessies en trainingen gratis aangeboden. Boeking van een sessie kon eenvoudig via de Logo’s en andere organisaties.
 • Participatief: we werken met interactieve groepssessies door het gebruik van aantrekkelijk oefenmateriaal en praktijkoefeningen/voorbeelden.
 • Multidisciplinair: de training van lesgevers (zijnde diëtisten en groeps-/vormingswerkers) en intervisie met de lesgevers creëert ruimte voor uitwisseling en kennisdeling tussen beide disciplines én Gezond Leven. 
 • Draagvlakversterkend: organisaties worden gestimuleerd om een gezondheidsbeleid te voeren. Zo draagt Kleurrijk Gezond bij aan gezondheidsbevordering op de agenda krijgen bij bv .asielcentra, onthaal en integratiebureaus, verenigingen waar armen het woord nemen …

Lesgevers

Om op een goede manier met Kleurrijk Gezond aan de slag te kunnen gaan, moeten diëtisten of groeps-/vormingswerkers die de sessies willen begeleiden een training volgen. Het is de bedoeling dat elke persoon die Kleurrijk Gezond-sessies wil geven, eerst de training volgt.

Ben je diëtiste of vormingswerker en heb je interesse om de training te volgen, neem dan contact op met Gezond Leven of het Logo van jouw regio

Materialen

Voor de lesgevers van Kleurrijk Gezond is een pakket beschikbaar met volgende materialen:

 • draaiboek voor de lesgever
  Hierin staat van a tot z uitgelegd hoe je aan de slag kan gaan met Kleurrijk Gezond. In de inleiding wordt eerst beschreven hoe het project tot stand is gekomen, waarmee je rekening moet houden en hoe je de sessies best organiseert. Hierna kan je alle lesmodules met de nodige spreektekst terugvinden. In het laatste hoofdstuk vind je nog extra informatie en bijlagen.
 • termenlijst in verschillende talen: een uitgebreide lijst met vertalingen van veelvoorkomende begrippen in 8 talen
 • powerpointpresentaties voor de verschillende sessies (USB-stick)
 • 4 doosjes met kaartjes die gebruikt worden tijdens de verschillende modules
 • BMI-schijven en lintmeters voor middelomtrek
 • bekers en suikerklontjes
 • doek met grote afbeelding voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek

Deze materialen zijn gebundeld in een rugzak.

Daarnaast zijn er ook materialen die de deelnemers mee naar huis kunnen nemen, zoals placemats, folders, affiches, infographics, postkaartjes … over de voedings- en bewegingsdriehoek.

De lesgevers kunnen het pakket met Kleurrijk Gezond-materialen uitlenen bij het Logo om sessies te geven. Organisaties waarvan medewerkers de training Kleurrijk Gezond gevolgd hebben, kunnen ook een pakket met materialen aankopen bij Gezond Leven.

Wil je zelf aan de slag met het draaiboek, de powerpointpresentaties en de termenlijst? Vul dit aanvraagformulier in en dan kan je deze materialen digitaal downloaden.

Indien je het volledige ‘papieren’ Kleurrijk Gezond-pakket wil bestellen, dan kan je dit ook aanvinken verder op in het aanvraagformulier, de kostprijs van dit pakket is 80 euro + 10 euro verzendkosten.

Img 0024

Benieuwd hoe dit in de praktijk loopt? Of Kleurrijk Gezond in de smaak valt?

Asse doet daar met alle plezier een boekje over open: een fris, fruitig en zomers ‘vakantienummer’ over gezonde smoothies. Zet er snel je tanden in.

Kleurrijk Gezond-sessie organiseren?

Wil jouw organisatie ook aan de slag met Kleurrijk Gezond? Contacteer dan het Logo in jouw regio. Zij zoeken een lesgever om in jullie organisatie een of meerdere sessies te begeleiden.