Kleurrijk Gezond

Kleurrijk Gezond wil mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen. Met aandacht voor hun culturele achtergrond.

Interactieve infosessie met oog voor de praktijk

De praktijkgerichte en interactieve infosessie van Kleurrijk Gezond versterkt de betrokkenheid van de deelnemers bij gezond leven en hun intentie om gezonder te eten en te bewegen. De deelnemers krijgen basisinformatie over gezond eten, bewegen en beperken van langdurig zitten. Je kan de infosessie met de hulp van een draaiboek aan groepen van uiteenlopende afkomst geven met divers didactisch materiaal.

Organisaties en lesgevers

Kleurrijk Gezond is bedoeld voor organisaties, zorgverstrekkers, groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten,… die graag een gezonde levensstijl willen promoten naar diverse groepen met een migratieachtergrond. De lesgever van de infosessie heeft hiervoor een training gevolgd. Wil jouw organisatie ook aan de slag met Kleurrijk Gezond? Contacteer dan het Logo in jouw regio of het Vlaams Instituut Gezond Leven, zij zoeken een lesgever om in jullie organisatie een sessie te begeleiden.

Voor meer informatie over de train-de-trainer kan je terecht bij het Logo van jouw regio of het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Contactgegevens van de Logo's: